Cyfrowe impulsy dla opieki i wsparcia

Cyfryzacja jako nowa siła napędowa sektora opieki

Co trzecia osoba w wieku 65 lat i więcej żyje samotnie. Od połowy lat 80. liczba gospodarstw domowych jednorodzinnych i jednoosobowych wzrosła prawie dwukrotnie - zwłaszcza seniorzy coraz częściej mieszkają samotnie. W 2020 roku, według danych Statistics Austria, odnotowano prawie cztery miliony prywatnych gospodarstw domowych - z czego 1 506 000 osób mieszkało samotnie. Jednak utrzymanie się tego trendu będzie miało ogromny wpływ na jakość życia i opieki nad osobami starszymi najpóźniej do 2030 roku.

Jak pokazuje badanie Statistik Austria i wiele innych badań, nasze społeczeństwo przechodzi zmiany demograficzne. Spowoduje to w najbliższych latach znaczące zmiany w strukturze populacji. Przejście na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego, jak również tendencja do tworzenia pojedynczych gospodarstw domowych i spadek liczby urodzeń znacznie pogorszą sytuację w sektorze opieki. Jak powszechnie wiadomo, sektor opieki od lat cierpi na niedobór certyfikowanych, wykwalifikowanych pracowników. Tylko w 2030 roku w Austrii prognozowane jest zapotrzebowanie na około 100 000 opiekunów. Szacunek ten oznacza oczywiście również nowe możliwości kariery w wszechstronnej dziedzinie zawodowej, która się porusza. Postępująca cyfryzacja sprawia, że praca w sektorze pielęgniarstwa i opieki jest jeszcze bardziej atrakcyjna.

Sukcesy z holistycznymi systemami opieki

Innym rozwiązaniem mającym na celu odciążenie seniorów w codziennej opiece oraz poprawę jakości ich życia jest JAMES TabletkaJAMES - specjalny tablet, który zabawia osoby starsze dzięki przyjaznemu dla seniorów oprogramowaniu i prostej obsłudze. Tablet służy jako holistyczny węzeł komunikacyjny między opieką profesjonalną a domową. W związku z tym system wprowadza profesjonalne narzędzia do pielęgnacji do domu osoby pielęgnowanej. Organizacje opiekuńcze mogą zapewnić opiekunom i opiekunom rodzinnym profesjonalny plan opieki wraz z instrukcjami i samouczkami wideo za pośrednictwem tabletu JAMES . Zarówno plan, jak i treść są dostosowane do potrzeb osoby, którą się opiekuje. Ponadto opiekunowie i krewni mogą wygodnie dokumentować codzienne zadania za pomocą listy kontrolnej w aplikacji opiekuńczej na tablecie. Dzięki integracji kolejnych funkcjonalności, takich jak portal rodzinny umożliwiający lepszą komunikację z bliskimi, tablet jest dalej rozwijany w całościową platformę usługową.


Digitalizacja tworzy przyszłość

Zarówno profesjonalne instytucje opiekuńcze, jak i mobilni opiekunowie, a także duży obszar opieki domowej są zobowiązani do zapewnienia coraz wyższej jakości. Fakt ten nie powinien jednak zniechęcać do wykonywania zawodu pielęgniarki. Przebieg pracy w zakresie opieki jest coraz bardziej ułatwiony dzięki narzędziom cyfrowym i daje profesjonalistom szansę na skupienie się na tym, co najważniejsze, czyli na osobie, którą się opiekują, a jednocześnie jest w stanie reagować na nowe wyzwania.


Do MOCCA


Do JAMESA

© 2023 by ilogs healthcare GmbH