Rozwiązania cyfrowe dla zdrowia, opieki i wsparcia

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe

Opracowujemy i wprowadzamy na rynek innowacyjne rozwiązania w zakresie oprogramowania dla sektora społecznego i zdrowotnego, a także dla osób przebywających w domu, które mają większe potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Ważne jest dla nas, aby ludzie w każdym wieku mieli łatwy dostęp do narządzi ery cyfrowej i korzystali z nowych technologii.

Nasze rozwiązania

Dla osób starszych w domu

JAMES Teleopieka

Opracowujemy i wprowadzamy na rynek innowacyjne rozwiązania w zakresie oprogramowania dla sektora społecznego i zdrowotnego, a także dla osób przebywających w domu, które mają większe potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Ważne jest dla nas, aby ludzie w każdym wieku mieli łatwy dostęp do narządzi ery cyfrowej i korzystali z nowych technologii.

Dla służb ratowniczych

Medea

Mobilny system dokumentacji MEDEA dla lekarzy medycyny ratunkowej i ratowników medycznych umożliwia prowadzenie dokumentacji elektroniczne i szybkie przekazywanie ważnych danych i informacji do szpitala lub do firmy ubezpieczeniowej.

Więcej bezpieczeństwa dla samotnych pracowników

SAFEMOTION

Dzięki systemowi bezpieczeństwa SafeMotion można optymalnie chronić pracowników pracujących bez nadzoru, w tym np. opiekunki. Smartwatch SafeMotion oraz SafeMotion APP zostały zaprojektowane właśnie dla sektora samotnych pracowników. Ciche alarmy, funkcja detekcji bezruchu czy potwierdzanie obecności w punktach kontrolnych to tylko kilka przykładów. Procesy alarmowe spełniają certyfikowane kryteria.

Nasi partnerzy naukowi

Współpraca z renomowanymi ośrodkami badawczymi i instytucjami edukacyjnymi

© 2023 by ilogs healthcare GmbH