Czym dokładnie jest centrum powiadamiania ratunkowego i jak działa?

Zegary awaryjne łatwo wyjaśnione

Cyfrowi asystenci są już mocno zakorzenieni w naszym codziennym życiu. Nowe technologie pozwalają jednak nie tylko młodszym, ale teraz także starszym pokoleniom cieszyć się wyższym standardem życia. Ci ostatni korzystają z oprogramowania zorientowanego na AAL (active & assisted living) i przyjaznych dla użytkownika inteligentnych urządzeń. Systemy aktywnego wspomagania życia jak np. JAMESpomagają seniorom w codziennych czynnościach, budują zaufanie do nowych technologii, a nawet ratują życie w nagłych wypadkach. Jednocześnie ułatwiają rutynowe czynności pielęgnacyjne zaniepokojonym krewnym i profesjonalnym organizacjom opiekuńczym.


Co?

Często zegarki bezpieczeństwa nazywane są również opaskami bezpieczeństwa lub bransoletkami alarmowymi. W większości przypadków odnosi się to jednak do podobnie zaprojektowanych urządzeń mobilnych, które mają ten sam cel: niezawodnie chronić swoich użytkowników w życiu codziennym i wzywać pomoc w razie potrzeby.

Choć wielu seniorów posiada już telefon komórkowy lub smartfon, nie zawsze jest on pod ręką, a wychodząc z domu często się o nim zapomina. W związku z tym osoba szukająca pomocy często nie jest w stanie wykonać połączenia ratunkowego.

Zegarki SOS oferują takie rozwiązanie. Nowe modele są noszone na nadgarstku i wyglądają jak nowoczesne smartwatche. Dodatkowo oferują swoim użytkownikom przyjemny komfort. Większość zegarków posiada przycisk alarmowy oraz precyzyjne śledzenie GPS. W ten sposób chronią one również w najlepszy sposób na drodze.

Dlaczego?

Pragnienie, by móc jak najdłużej mieszkać we własnych czterech ścianach, jest udziałem wielu osób. Szczególnie osoby starsze czują silną więź z własnym domem. We wcześniejszych latach kilka pokoleń mieszkało razem. Oprócz ojca, matki i dzieci pod jednym dachem mieszkali również dziadkowie. Jednak zmiany demograficzne i utrzymująca się tendencja do tworzenia małych mieszkań i pojedynczych gospodarstw domowych spowodowały rozpad dawnych struktur rodzinnych. Obecnie jedna na trzy osoby w grupie wiekowej 65+ żyje samotnie.* Zwiększa to zarówno zapotrzebowanie na bliskich, jak i na opiekunów.

Bezpieczeństwo, zdrowie i społeczność

Każdy chce, aby jego starsi członkowie rodziny mieli życie naznaczone bezpieczeństwem, zdrowiem i towarzystwem. Przy wypełnianiu tych podstawowych elementów nie wolno jednak pomijać wolności i samostanowienia, zwłaszcza że jest to zasadniczy element utrzymania przyzwyczajonej jakości życia osób starszych.

SMARTWATCHE, które oprócz eleganckiego wyglądu mają funkcje ratujące życie, takie jak przycisk połączenia alarmowego, czujniki upadku, GPS, aplikacje zdrowotne itp., są w tym kontekście wykorzystowane.


Jak?

Pomoc jest dostępna po naciśnięciu przycisku

Większość zegarków bezpieczeństwa posiada co najmniej jeden przycisk alarmowy. Jest on często dyskretnie umieszczony na nowszych konstrukcjach i jest łatwy do uruchomienia: wystarczy nacisnąć czerwony przycisk przez około trzy sekundy, aby wysłać SOS (JAMES zegarek awaryjny S6). Oprócz funkcji alarmowej, wiele modeli integruje systemy śledzenia GPS, które lokalizują pozycję użytkownika zegarka w nagłych przypadkach i wysyłają ją za pośrednictwem APP / SMS / WEBPORTAL do jego bliskich, do centrum powiadamiania ratunkowego lub organizacji opiekuńczej. Upoważnieni pomocnicy są więc w stanie szybko zlokalizować i uratować poszkodowanego.

Oprócz aktywnego wzywania pomocy, niektóre modele umożliwiają również korzystanie z czujników bezruchu, które okazują się ratunkiem zwłaszcza w razie wypadku lub upadku. Czujniki upadku wykrywają nietypowe fazy spoczynku osoby noszącej zegarek i automatycznie uruchamiają alarm w przypadku przedłużającego się bezruchu. Z pomocą tej technologii można zapobiec scenariuszom grozy, takim jak wielogodzinne oczekiwanie na pomoc lub zbyt późne odnalezienie ofiary. Oprócz aktywnego wzywania pomocy, niektóre modele umożliwiają również pasywne, czyli automatyczne, sygnalizowanie alarmów.

Wykrywanie bezruchu w przypadku wypadków i upadków

Czujniki bezruchu okazują się ratunkiem w nagłych przypadkach, zwłaszcza w razie wypadków lub upadków. Czujniki kropelkowe wykrywają nietypowe fazy spoczynku osoby noszącej zegarek i automatycznie uruchamiają alarm w przypadku przedłużającego się bezruchu. Z pomocą tej technologii można zapobiec scenariuszom grozy, takim jak wielogodzinne oczekiwanie na pomoc czy zbyt późne odnalezienie ofiary.

Ochrona przed ucieczką dla osób z lekkim starczym otępieniem

Osoby z łagodną demencją chcą dłużej mieszkać we własnych domach pomimo swojego stanu zdrowia, zachowując przy tym swoje życiowe przywileje. Zegarki bezpieceństwa ze zintegrowanym oprogramowaniem Geofece pozwalają osobom dotkniętym chorobą zachować tempo życia. Zabezpieczenie przed ucieczką chroni pacjentów z demencją przy pomocy niewidzialnego pola mobilności, które można indywidualnie regulować. Na przykład wokół miejsca zamieszkania użytkownika zegarka określona jest strefa ruchu wynosząca około np. 300 metrów. Po przekroczeniu tej strefy zegarek wysyła automatyczne SOS wraz z pozycją GPS do upoważnionych opiekunów.

Który?

Ustalenie, który zegarek awaryjny jest odpowiedni dla Ciebie lub Twojej bliskiej osoby, często nie jest takie proste. Przed podjęciem decyzji należy zastanowić się nad indywidualnymi wymaganiami użytkownika zegarka:

A co z jego stylem życia? Czy on/ona mieszka sam/a? Czy zegarek powinien być wodoodporny? Czy lubi chodzić na spacery, czy grozi mu upadek lub czy zauważalne są już skłonności do chodzenia związane z demencją**?

Gdy jasno określisz potrzeby przyszłego użytkownika, tym łatwiej zdecydujesz się na model.


Bezpieczne wsparcie decyzyjne

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji o JAMES lub przejść do przeglądu produktów zegarków bezpieczeństwa JAMES.

Życzymy Państwu i Państwa bliskim sukcesów w podejmowaniu właściwych decyzji oraz dużego poczucia bezpieczeństwa.


Idź do JAMESA

* Statystyki Badanie Austrii. Link do badania

** Definicja pojęcia "skłonność do ucieczek": skłonność do ucieczek dawniej nazywano skłonnością do ucieczek - ponieważ osoby dotknięte chorobą podążają za wewnętrznym popędem i uciekają. Obecnie wiadomo jednak, że pacjenci nie chcą po prostu "uciec", ale wyruszają w drogę w określonym celu.

© 2023 by ilogs healthcare GmbH