Płeć
Podpowiedź

W celu zapewnienia lepszej czytelności tekstów zawartych na tej stronie internetowej nie wybrano ani męskiej, ani żeńskiej formy rzeczowników osobowych. Nie oznacza to jednak w żaden sposób dyskryminacji płci przeciwnej. Wszystkie płcie mogą czuć się w równym stopniu adresatami zawartości tekstowej stron internetowych ilogs healthcare GmbH dotyczących opieki zdrowotnej.

Dziękujemy za zrozumienie.