ilogs healthcare

Austriaccy eksperci ds. e-zdrowia

Zmiany demograficzne są ciągłym wyzwaniem dla społeczeństwa. Brakuje pielęgniarek i pracowników opieki, a koszty sprawowania opieki rosną gwałtownie. Cyfryzacja może zamortyzować i zoptymalizować te wyzwania. Produkty ILOGS healthcare umożliwiają tę pilnie potrzebną transformację cyfrową w sektorze opieki. Optymalizacja i cyfryzacja w instytucjach społecznych, zapewnienie najnowocześniejszych technologii dla pracowników w terenie, jak również jak największe wsparcie dla osób starszych w środowisku domowym, charakteryzują istotne cechy technologii i usług ILOGS.

Praktyczne doświadczenie i wiedza IT stojąca za JAMES'em

Stawszy się ekspertem w dziedzinie IT firma oferuje wysokiej jakości oprogramowanie i usługi, które koncentrują się na cyfryzacji opieki senioralnej i wsparciu pozaszpitalnym. Jako lider rynku w zakresie mobilnych usług socjalnych / ambulatoryjnych, ilogs healthcare dba również o inne sektory w obszarze społęcznym.

Pomysł na JAMES TeleCare narodził się w 2014 roku w celu zapewnienia osobom starszym większej autonomii i bezpieczeństwa w codziennym życiu. Od tego czasu ilogs healthcare prowadzi coraz więcej badań w obszarze AAL, pozostając w ścisłym kontakcie z renomowanymi instytutami badawczymi. Przy wsparciu Austriackiego Towarzystwa Badawczego (FFG). Dzięki temu nowe technologie i usługi mogły być testowane i wprowadzane na rynek w postaci różnych krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych.

Obecnie ilogs działa na arenie międzynarodowej i coraz bardziej umacnia swoją pozycję uznanego specjalisty w dziedzinie e-zdrowia w Europie.

Firma jest w rękach prywatnych

ilogs healthcare GmbH

Austria (siedziba główna)
Krone Platz 1
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel. +43 (0) 463 305 003
Email: verkauf@ilogs.care

Niemcy
Konrad-Zuse-Platz 8
DE-81829 Monachium
Tel. +49 (0) 89 541 960 430
Email: verkauf-de@ilogs.care

© 2023 by ilogs healthcare GmbH