Teleopieka i telemedycyna. Rynek szybkiego rozwoju

Znaczenie. W czasach obowiązkowej izolacji związanej z pandemią, przetwarzanie online usług zdrowotnych / medycznych wydaje się być cenną alternatywą dla osobistej opieki w ordynacjach i szpitalach. Te dwa terminy często są ze sobą mylone lub używane w ten sam sposób ze względu na podobieństwo, jednak wyraźnie się od siebie różnią:

Telemedycynaogranicza się przede wszystkim do diagnostyki klinicznej i monitorowania. Natomiast sektor telezdrowiarozszerza się o technologię, usługi i edukację.

Zalety nowych e-usług są oczywiste: umożliwiają one pomiar online ważnych parametrów życiowych, wystawianie recept i podawanie leków, profesjonalną opiekę i pielęgnację za pośrednictwem wideotelefonu, itd. - i to wszystko z domu. W szczególności skuteczne okazało się wykorzystanie konsultacji i wizyt wideo:
W obliczu obecnego kryzysu w Coronie, nie tylko lekarze i pielęgniarki, ale także (rozdzielone) rodziny są optymalnie wspierane. Rozwiązania e-Zdrowia z sektora AAL(Active Assisted Living), takie jak JAMES Video chronią przed infekcjami w niestabilnych czasach i stanowią istotną wartość dodaną dla nieruchomości / przewlekle chorych pacjentów, oszczędzając im uciążliwej podróży do gabinetu lekarskiego. Ten trend wydaje się już być silnie reprezentowany w USA:

Według badań przeprowadzonych przez amerykańską firmę telemedyczną legitymującą się ponad 25 letnią obecnością na rynkuAMD Global Telemedicine- 79% pacjentów woli umawiać się na wizyty lekarskie online niż stacjonarnie. Ponadto 70% z nich preferuje obecnie konsulacje online. Jednak europejski rynek telemedycyny i telezdrowia również szybko rośnie: europejski rynek telemedycyny jest obecnie wart 9,93 mld dolarów i ma wzrosnąć do 2024 roku do 19,2 mld dolarów - to 14,1% rocznie.*

Za podstawowe czynniki napędzające rynek uważa się:

  • COVID-19
  • zmiany demograficzne
  • Oszczędność kosztów
  • Poprawa jakości
  • skuteczne zaopatrzenie na obszarach wiejskich
  • Niedobór pracowników
  • jak również opieka nad chorobami przewlekłymi

W niemieckim sektorze opieki zdrowotnej drzwi do telemedycyny i telezdrowia wydają się już otwierać: obecnie planowanych jest sześć nowych punktów centralnych, które w najbliższych tygodniach i miesiącach mają być dalej rozwijane, a następnie wdrażane w systemie opieki zdrowotnej.

Mimo globalnej popularności, zarówno telemedycyna, jak i telezdrowie napotykają na przeszkody, które na razie trzeba jeszcze pokonać. Na przykład, od czasu do czasu może dojść do błędnej diagnozy, co może się zdarzyć również w bezpośrednim kontakcie, ale negatywnie wpływa na konsultacje online. Ponadto wdrożenie i powszechna sprzedaż wydają się utrudniać integrację z systemami opieki zdrowotnej. W obliczu globalnych pandemii, starzenia się społeczeństwa, braków kadrowych itp. telemedycyna i telezdrowie będą jednak w przyszłości coraz ważniejsze i bardziej potrzebne.


© 2023 by ilogs healthcare GmbH