Ochrona prywatności

Zawartość

Ostatnia aktualizacja: 09.10.2020

Firma ilogs healthcare GmbH przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. W trakcie przetwarzania danych przestrzegamy obowiązujących przepisów austriackiej ustawy o ochronie danych (DSG), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO), a także ustawy o telekomunikacji (TKG) w aktualnie obowiązującej wersji. Poniżej zamieszczamy informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Podstawowe informacje

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych iprzekazuje użytkownikom wiedomość o charakterze, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych przez ilogs healthcare GmbH. Dotyczy to tylko treści na naszym serwerze i nie obejmuje stron internetowych powiązanych z naszą witryną.

ilogs healthcare GmbH bardzo poważnie traktuje ochronę danych i traktuje Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi. Ponieważ nowe technologie i ciągły rozwój tej strony internetowej mogą wprowadzać zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, zalecamy czytanie naszego oświadczenia o ochronie danych w regularnych odstępach czasu.

Definicje użytych terminów (np. “dane osobowe” lub “przetwarzanie”) można znaleźć w art. 4 RODO.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o ochronie danych, wyślij wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych:

Andreas Jansa
andreas.jansa@ilogs.com

… albo napisz listem poleconym na adres:

Andreas Jansa
Krone Platz 1
9020 Klagenfurt

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada:

ilogs healthcare Ltd.
Krone Platz 1
9020 Klagenfurt

Podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie upoważnienia prawnego zgodnie z art. 6 ust. RODO 1 lit. b “Wykonanie umowy lub wdrożenie środków przedumownych RODO.

Ponadto przetwarzanie danych osobowych może odbywać się również na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. „Zgoda” – RODO

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów prawa (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE, ustawa o ochronie danych z 2000 r. oraz ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych z 2018 r. służą prawu do ochrony danych osobowych.

Wykorzystanie narzędzi analitycznych opiera się na art. 6 ust.Abs. 1 lit f “Uzasadniony interes” RODO w celu ulepszenia strony internetowej i pomiaru skuteczności reklamy online.

Stosowanie środków bezpieczeństwa danych informatycznych opiera się również na art. 6 Abs 1 lit f “Uzasadniony interes” RODO. Prawnie uzasadnionym interesem wykorzystywania danych jest ochrona własnych systemów informatycznych.

Gromadzenie danych osobowych

Strona internetowa

Dane osobowe, które przesyłasz nam drogą elektroniczną na tej stronie internetowej, takie jak imię, nazwisko, kraj, adres e-mail, numer telefonu lub inne dane osobowe, będą wykorzystywane przez nas wyłącznie w określonym celu, bezpiecznie przechowywane i nie przekazywane stronom trzecim. Dostawca automatycznie gromadzi i przechowuje informacje na serwerze internetowym, takie jak używana przeglądarka, system operacyjny, strona polecająca, adres IP, czas dostępu itp. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby bez sprawdzenia innych źródeł danych i nie przetwarzamy tych danych dalej, jeżeli nie mamy do czynienia z nielegalnym korzystaniem z naszej strony internetowej.

Dane formularza i komentarze

Jeśli zostawisz komentarze lub dokonujesz wpisów w formularzu, zostaną zapisane wprowadzone dane i adresy IP. Odbywa się to dla bezpieczeństwa, jeśli ktoś pisze nielegalne treści (obelgi, lewicowa lub prawicowa ekstremistyczna propaganda, posty nienawiści itp.). W tym przypadku interesuje nas tożsamość autora.

Dane formularzy (np. z formularzy kontaktowych) są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu nawiązania kontaktu. Obejmuje to adres IP. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir von der Nutzung der Formulare auf der Webseite Abstand zu nehmen.

Kontakt mailowy lub telefoniczny

Przetwarzamy przekazane nam dane osobowe w celu zapewnienia kontaktu, tj. udzielenia odpowiedzi na zadawane zapytania. Gromadzenie danych jest niezbędne, aby móc przetworzyć Państwa zapytania. Dane są nam przekazywane dobrowolnie Przetwarzając Państwa dane nie stosujemy systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani systemów profilowania użytkownika na podstawie przekazanych danych.

Dane osobowe przechowujemy tylko przez okres wynikający z wypełniania zobowiązań, które wymagały ich przekzania.. Ponadto, będą przetwarzane tylko absolutnie niezbędne dane, których obowiązek przetwarzania wynika z obowiązujących przepisów prawa lub obowiązków przechowywania.

Umowy

Zarządzając bazą klientów przetwarzamy przekazane dane osobowe w celu wykonania zawartej umowy. Należą do nich w szczególności:

  • Dane podstawowe i kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu)
  • Dane dotyczące zamówienia
  • Dane finansowe

Działy ilogs healthcare GmbH, a tym samym pracownicy otrzymują do przetwarzania wyłącznie te dane, które są im niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych, prawnych i regulacyjnych, a także do ochrony uzasadnionych interesów Stron.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania całej relacji biznesowej (od rozpoczęcia do przetwarzania i rozwiązania umowy) oraz poza tym okresem, zgodnie z ustawowymi obowiązkami przechowywania i dokumentacji.

W wypadku udstąpienia od wykonania umowy przez którąkolwiek ze Stron dane osobowe będą przechowywanie przez okres jednego roku.

Składanie dokumentów aplikacyjnych

Przesłane dokumenty aplikacyjne przetwarzamy w celu sprawdzenia Twojej przydatności do pracy na stanowisku, którego dotyczy rekrutacja, a także w celu nawiązania kontaktu i sporządzenia dokumentacji procesu. Jeżeli zaakceptujemy Twoją aplikację o pracę – poinformujemy osobno o tym fakcie, jak również o zakresie przetwarzania danych, wynikającym z tego faktu.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się zasadniczo na wdrożeniu środków przedumownych. Przetwarzanie w innych celach jest wykluczone.

Dane wymagane do przetworzenia Twojej aplikacji będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Dane formularzy (np. z formularzy kontaktowych) są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu nawiązania kontaktu. Możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość e-mail.

Miejsce przetwarzania danych

Twoje dane są przetwarzane na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Środki techniczne i organizacyjne (TOM)

Środki techniczne i organizacyjne są wdrażane przez ilogs healthcare GmbH zgodnie z RODO. Są one stale oceniane pod kątem wykonalności i stanu wiedzy, a w razie potrzeby ulepszane i doprowadzane do wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony.

Powiadamianie o naruszeniach ochrony danych

My, firma ilogs healthcare GmbH, a tym samym administrator danych, zapewniamy, że naruszenia danych są wykrywane na wczesnym etapie i, jeśli to konieczne, niezwłocznie zgłaszamy je Państwu i organowi nadzorczemu (organowi ochrony danych).

Ujawnianie danych

Po otrzymaniu stosownego zlecenia dane mogą być przekazywane w każdym przypadku indywidualnie np. do naszego doradcy podatkowego (doradców podatkowych), prawnika, firmy ubezpieczeniowej, banku, agencji windykacyjnej, władz oraz do sądu w wypadkach uzasadnionych obowiązującym prawem. Ponadto Twoje dane otrzymują nasi agenci, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienie na produkty lub usługi. Podwykonawcy przetwarzający dane na nasze zlecenie są związani umownie z iLogs GmbH do traktowanie tych danych jako danych poufnych i do ich przetwarzanie wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, zgodnie z wymaganiami RODO.

Nie przekazujemy Twoich danych żadnej innej stronie trzeciej, ani w drodze sprzedaży, ani wymiany, ani poprzez pożyczanie, ani w żaden inny sposób, chyba że złożysz nam na to takie zlecenie wyrażając na to pisemną zgodę.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe, które zbieramy od Ciebie tak długo, jak długo istnieje uzasadniona potrzeba biznesowa i/lub prawna, aby to zrobić i/lub tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (na przykład do celów podatkowych, prawnych, księgowych lub innych). Jeśli nie ma uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych dane zostaną usunięte po upływie dwunastu miesięcy.

Niepełnoletni

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 14 lat. Nie zbieramy w sposób świadomy danych of takich osób Jeśli odkryjesz, że dziecko przesłało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami bezzwłocznie. Jeśli my odkryjemy, że dziecko w wieku poniżej 14 lat przesłało nam dane osobowe, niezwłocznie podejmiemy niezbędne kroki w celu usunięcia tych informacji.

Linki zewnętrzne

My, firma ilogs healthcare GmbH, a tym samym administrator danych, zapewniamy, że naruszenia danych są wykrywane na wczesnym etapie i, jeśli to konieczne, niezwłocznie zgłaszamy je Państwu i organowi nadzorczemu (organowi ochrony danych).

Cookies

Strona internetowa oraz oprogramowanie zainstalowane na serwerze może wykorzystywać pliki Cookies. Pliki „Cookies” są najczęściej plikami tekstoweymi, które sa przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony. Ciasteczka są używane w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron www. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. (np. sprawdzenie ochrony przed spamem w formularzu kontaktowym – jeśli jest aktywowane.) Pliki cookies przechowują tylko niezbędne informacje i nie mogą powodować żadnych uszkodzeń komputera. Możesz samodzielnie zdefiniować okres przechowywania pliku cookie w profilu przeglądarki i samodzielnie usunąć pliki cookie z komputera w dowolnym momencie. Pliki cookie są technicznie niezbędne, aby zagwarantować pełną i nie przerwaną funkcjonalność strony internetowej.

Polityka prywatności Map Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Maps firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Korzystając z mapy wyrażasz zgodę na przesyłanie danych do firmy Google Inc. Możesz przeczytać, które dane są zbierane przez Google i do czego te dane są wykorzystywane pod tym LINKIEM.

Polityka prywatności Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu statystycznej oceny danych odwiedzających. Google Analytics wykorzystuje ukierunkowane pliki cookie. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć tutaj: LINK lub tutaj: LINK.

Dezaktywacja gromadzenia danych przez Google Analytics

Korzystając z dedykowanego dodatku do przeglądarki użytkownicy mogą wyłączyć Google Analytics JavaScript, aby uniemożliwić Google Analytics korzystanie z ich danych. Możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: LINK.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych Google Analytics

Zawarliśmy bezpośrednią umowę z Google na korzystanie z Google Analytics, akceptując “Aneks dotyczący przetwarzania danych” w umowie między Stronami. Więcej informacji na temat aneksu dotyczącego przetwarzania danych w umowie z Google Analytics można znaleźć tutaj: LINK

Raporty demograficzne i raporty zainteresowań Google Analytics

Włączyliśmy funkcje raportów reklamowych w Google Analytics. Raporty demograficzne i dotyczące zainteresowań zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach użytkowników. Dzięki temu – bez możliwości przypisywania tych danych do poszczególnych osób – uzyskujemy lepszy obraz naszych użytkowników.

Polityka prywatności Google Fonts

Używamy Google Fonts firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) na naszej stronie internetowej. Google Fonts jest używany bez uwierzytelniania i żadne pliki cookie nie są wysyłane do interfejsu Google Fonts API. Jeśli posiadasz konto w Google, żadne informacje o Twoim koncie Google nie zostaną przesłane do Google podczas korzystania z Google Fonts. Google rejestruje tylko korzystanie z CSS i używane czcionki i bezpiecznie przechowuje te dane.

Polityka prywatności Facebooka

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji Facebooka, sieci mediów społecznościowych firmy Facebook Ireland Ltd. , 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. Możesz przeczytać, jakie funkcje (wtyczki społecznościowe) udostępnia Facebook klikając w LINK. Odwiedzając naszą stronę internetową, przyjmujesz do wiadomości, że informacje mogą być przesyłane do Facebooka. Jeśli masz konto na Facebooku, Facebook może powiązać te dane z Twoim kontem osobistym. Jeśli tego chcesz tego uniknąć – wyloguj się z Facebooka. Politykę prywatności opisującą, jakie informacje gromadzi Facebook i jak je wykorzystuje, można znaleźć w klikając na LINK.

Zmiany w Informacji o ochronie prywatności

Będziemy okresowo zmieniać i aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności, aby odzwierciedlić zmieniające się warunki prawne, techniczne i biznesowe. Jeśli zaktualizujemy niniejszą Informację o ochronie prywatności, zamieścimy datę ostatniej aktualizacji na górze Powiadomienia. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Informacji o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, która odnosi się do strony internetowej. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają w jakimkolwiek stopniu obowiązującemu stanowi prawnemu, pozostałe części dokumentu pozostają w mocy pod względem treści i ważności.

Odpowiedzialność za zawartość strony internetowej

Zawartość naszych stron została stworzona z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Będąc usługodawcą jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na własnych stronach internetowych, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji stron trzecich, ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną treść lub działanie. Zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostaje w mocy. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Po uzyskaniu informacji o takich naruszeniach natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych

Nasza oferta może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na zawartość zewnętrznych stron internetowych. W związku z tym nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach podmiotów trzecich. Dostawca lub operator poszczególnych stron, do których prowadzą linki jest zawsze odpowiedzialny za ich zawartość. Powiązane strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie linkowania. Żadne nielegalne treści nie były zidentyfikowne w momencie linkowania. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Po uzyskaniu informacji o naruszeniach prawa natychmiast usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

ilogs healthcare GmbH, a tym samym operator tej strony internetowej, stara się zawsze przestrzegać praw autorskich innych osób lub korzystać z utworów samodzielnie tworzonych i wolnych od praw licencyjnych. Zamieszczone na tej stronie internetowej treści i prace stworzone przez ilogs healthcare GmbH są objęte ochroną prawa autorskiego. Udział osób trzecich w tworzeniu zawartości strony jest wyraźnie zaznaczony.

Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub posiadacza praw autorskich. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Układ strony internetowej, użyte grafiki, a także teksty i obrazy są chronione prawem autorskim. Prawa autorskie do opublikowanych i samodzielnie stworzonych obrazów, grafik itp. należą wyłącznie do odpowiedniego autora lub ilogs healthcare Gmb. H. Elementy te nie mogą być powielane, wysyłane, udostępniane, przetwarzane częściowo lub w całości i wykonywane oraz prezentowane bez wyraźnej pisemnej zgody ilogs healthcare GmbH, ani nie mogą być tłumaczone, edytowane lub edytowane.

Prawo do ochrony danych

Obowiązek informacyjny

Osoby, których dane dotyczą, muszą zostać poinformowane o szczegółach przetwarzania danych i przysługujących im prawach (kto/co/kiedy/gdzie/jak/dlaczego).

Prawa

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wglądu i edycji danych w sposób prywatny, nienaruszający prawa do ochrony danych osób trzecich.

Prawo do korekty danych

Aby uniknąc nieprawidłowych ocen

Prawo do usunięcia danych ("Prawo do bycia zapomnianym")

W przypadku braku konieczności, zgody i legalności. Dane osobowe muszą również zostać usunięte po wygaśnięciu (np. po zakończeniu relacji biznesowych).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na czas trwania audytów lub zabezpieczenia roszczeń prawnych. Musi istnieć możliwość wyłączenia danych z procesu przetwarzania, bez ich usuwania z zasobów informatycznych.

Prawo do przenoszenia danych

Dane dotyczące konkretnej osoby mogą być przekazywane innym usługodawcom i usługodawcom na jej żądanie przekazane w formie pisemnej.. Ten proces musi odbywać się automatycznie lub w ustrukturyzowanej formie.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku zaistnienia okoliczności uznawanych za stan wyższej konieczności, osoba której dane dotyczą, może zakazać przetwarzania danych.

Prawo do odwołania

Jeśli uważasz, że sposób przetwarzania Twoich danych narusza prawo o ochronie danych lub Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały w jakikolwiek sposób naruszone, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego (UODO). W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), https://uodo.gov.pl