Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 1 listopada 2023 r.

Podstawowe dane

Firma iLogs healthcare GmbH - zwana dalej "ILOGS" - przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Podczas przetwarzania Państwa danych przestrzegamy aktualnych przepisów Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z okresowymi zmianami. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, sklepu internetowego, aplikacji internetowej, aplikacji na smartfony i usług lub kontaktujesz się z naszym wsparciem.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Będziemy okresowo zmieniać i aktualizować niniejszą informację o prywatności zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa, zmianami technicznymi i biznesowymi. Gdy będziemy aktualizować niniejszą informację o prywatności, zapiszemy datę ostatniej aktualizacji na początku tego oświadczenia. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej informacji o prywatności w celu uzyskania informacji o tym, jak chronimy Państwa dane osobowe.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych


Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest.

ilogs healthcare GmbH, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: datenschutz@ilogs.care lub napisanie bezpośrednio do naszego adminsitratora bezpieczeństwa danych:

ilogs healthcare GmbH
Andreas Jansa, Administrator Bezpieczeństwa Danych
Krone Platz 1
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria

Jakie dane są zbierane od Ciebie i w jaki sposób

W zależności od celu, w jakim się z nami kontaktujesz i sposobu, w jaki to robisz, lub z jakich naszych produktów korzystasz, możesz ujawnić nam dane, które będą przez nas przetwarzane.

Poniżej znajdziesz przegląd tego, jakie dane możesz nam przekazać za pomocą jakich kanałów.

 

Jakie kanały są wykorzystywane do zbierania danych

Możesz się z nami skontaktować na różne sposoby. Dane są zbierane od Ciebie w celu świadczenia naszych usług. Dotyczy to naszej strony internetowej, sklepu internetowego, aplikacji internetowej, aplikacji na smartfony (James App i James Chat App) i usług, a także Twojego kontaktu z naszym wsparciem.

Dane, które nam przekazujesz

Podczas korzystania z naszych narzędzi i usług użytkownik może przekazać nam następujące dane osobowe:

Dane podstawowe takie jak imię, nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, tytuł

- Dane kontaktowe takie jak adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres zamieszkania, e-mail, telefon

- Dane do logowania, takie jak nazwa użytkownika, hasło do naszych systemów

- Dane komunikacyjne tekstów i obrazów wysyłanych i odbieranych za pośrednictwem naszych funkcji czatu

Dane, które zbieramy od Ciebie automatycznie

Oprócz danych, które nam podajesz, zbierane są następujące dane:

- Dane techniczne takie jak adres MAC i IP, typ przeglądarki, system operacyjny, rodzaj urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych i aplikacji.

- Dane o użytkowaniu funkcji, z których korzystasz w naszych witrynach i aplikacjach

- Treść rozmów z naszym działem wsparcia może być zapisywana w ticketach w celu kontynuacji działań.

Dane osób trzecich

W przypadku przekazania nam danych osób trzecich, takich jak dane osoby objętej opieką i kontaktów alarmowych lub kontaktów na czacie i wideo, należy upewnić się, że osoby te wyraziły zgodę na przekazanie nam swoich danych.

Jak chronimy Twoje dane

Miejsce przetwarzania danych

Państwa dane są przetwarzane na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie jest to centrum danych w Austrii posiadające certyfikat ISO 9001:2015 jak również ISO 27001:2013. Transfer danych z zegara do centrum danych jest szyfrowany.

Środki techniczne i organizacyjne (TOM)

Docelowe modele operacyjne (TOM-y) są wdrażane przez ILOGS zgodnie z GDPR. Są one stale oceniane pod kątem wykonalności i stanu techniki, a w razie potrzeby ulepszane i doprowadzane do wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony.

W jakich celach przetwarzane są Twoje dane

Zebrane od Państwa dane będą przetwarzane w następujących konkretnych celach. Równocześnie mogą obowiązywać różne cele.

- Dostarczanie produktu i usług

- Opłaty za nasze usługi

- Komunikacja z Państwem w sprawie Państwa wniosków

- Ulepszanie naszych produktów i usług

- Marketing: możemy informować Cię o nowych produktach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ujawnienie informacji stronom trzecim

Aby móc świadczyć nasze usługi, w kilku obszarach korzystamy z pomocy systemów i dostawców zewnętrznych, z których część przetwarza dla nas Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz listę dostawców zewnętrznych i systemów, z których korzystamy.

- BringOff Assistance OG call center do obsługi alarmów w Austrii

- ServiceCall AG Centrum telefoniczne do obsługi alarmów w Niemczech

- Microsoft 365 do obsługi zapytań drogą elektroniczną

- Atlassian Jira do obsługi Twoich zgłoszeń do nas (również telefonicznych i mailowych)

- Google Analytics do analizowania aktywności na naszej stronie internetowej

- WooCommerce do obsługi Twojego zakupu w naszym sklepie internetowym

- GoCardless do przetwarzania płatności SEPA

- QuickBlox do przetwarzania połączeń wideo oraz wysyłanych i odbieranych obrazów i tekstów na czacie

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane

Będziemy przechowywać dane osobowe, które zbieramy od Państwa tak długo, jak długo istnieje uzasadniona potrzeba biznesowa i/lub prawna i/lub tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej informacji o prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (na przykład dla celów podatkowych, prawnych, księgowych lub innych).

Jeżeli nie ma uzasadnionej biznesowej potrzeby przetwarzania Twoich danych osobowych, a także nie są one już potrzebne do świadczenia naszych usług, po 90 dniach nieodwołalnie je usuniemy.

Cookies

Pliki cookies są stosowane na stronie internetowej lub w oprogramowaniu zainstalowanym na serwerze. Cookies to pliki tekstowe, które odbierają informacje i umożliwiają korzystanie z zaawansowanych funkcjonalności. (np. sprawdzenie ochrony przed spamem w formularzu kontaktowym - jeśli jest aktywowana.) Pliki cookie przechowują tylko niezbędne informacje i nie mogą powodować żadnych szkód na komputerze użytkownika. Okres przechowywania plików cookies można samodzielnie określić w profilu przeglądarki i w każdej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies na swoim komputerze. Pliki cookie są technicznie niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności tej strony internetowej przez cały czas.

Twoje prawa w zakresie ochrony danych

Prawa te przysługują Państwu również jako użytkownikowi końcowemu, jeśli pozostają Państwo w stosunku umownym z dystrybutorem ILOGS.

Obowiązek informowania
Osoby, których dane dotyczą, muszą zostać poinformowane o szczegółach przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach (kto/co/kiedy/gdzie/jak/czego).

Prawo do informacji
IKstnieje możliwość uzyskania informacji o tym, które dane osoby, której dane dotyczą, są przechowywane lub przetwarzane niezależnie od danych innych osób.

Prawo do sprostowania
Aby uniknąć nieprawidłowych ocen.

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym").
W przypadku braku konieczności, zgody i zgodności z prawem. Dane osobowe muszą być również ponownie usunięte po wygaśnięciu (np. po zakończeniu relacji biznesowych).

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Na czas kontroli lub zabezpieczenia roszczeń prawnych. Bez ich usunięcia musi istnieć możliwość wyłączenia danych z przetwarzania.

Prawo do przekazywania danych
Dane dotyczące osoby fizycznej muszą być przekazywane na żądanie innym usługodawcom i dostawcom usług. Musi się to odbywać automatycznie lub w ustrukturyzowanej formie.

Prawo do sprzeciwu
W przypadku wyższych interesów osoba, której dane dotyczą, może zakazać przetwarzania swoich danych.

Prawo do skargi
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych lub Twoje prawa do ochrony danych zostały w inny sposób naruszone, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl,a w Austrii Datenschutzbehörde https://www.dsb.gv.at.

© 2023 by ilogs healthcare GmbH