Projekt pilotażowy Care about Care

Care about Care ma na celu wzmocnienie pozycji aktorów w ekosystemach profesjonalnej opieki domowej. Zapewni on nowe, oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych możliwości współpracy i wymiany informacji, aby umożliwić osobom starszym starzenie się w domu i usprawnić procesy opieki. Osiem zespołów z Austrii, Belgii, Luksemburga i Szwajcarii opracuje i przetestuje dwie pilotażowe platformy Care about Care w trzech krajach europejskich z udziałem ponad 700 uczestników w ciągu najbliższych dwóch i pół roku.

Program AAL dla lepszej opieki seniorów

Dzięki pilotażowemu projektowi Care about Care staramy się "spojrzeć na opiekę nie tylko z jednej strony i wspierać ją w dłuższej perspektywie".

Uczestnicy

ilogs healthcare and mobile software GmbH, FHWN Campus Wieselburg i WU(Vienna University of Economics and Business), Hilfswerk Niederösterreichandother international partners.

Słowa kluczowe

Komunikacja cyfrowa i wzmocnienie pozycji

Cel

Zapewnienie nowych usług informacyjnych i komunikacyjnych dla sieci opieki.

Możliwości 

Aplikacja do opieki, okulary do wirtualnej rzeczywistości i cyfrowa sieć opieki

Okulary z do wirtualnej rzeczywistości dla zdalnej budowy wiedzy eksperckiej
Aplikacja jako centrum komunikacyjne


Przejdź do oficjalnej strony internetowej

© 2023 by ilogs healthcare GmbH