JAMES w opiece

Nowe możliwości dla Ciebie i Twoich klientów

JAMESułatwia codzienne życie Twoim klientom i ich bliskim. Dla organizacji JAMES otwiera nowe możliwości w zakresie opieki i wzbogacenia istniejących modeli biznesowych. Jesteś zainteresowany? Wyślij do nas zapytanie.

Sprawdzenie faktów

 • 91% chce żyć w domu tak długo, jak to możliwe
 • 83% osób wymagających opieki ma zapewnioną opiekę w domu
 • Jak wynika z  raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Polsce na 231 tys. pielęgniarek tylko 30 138 jest w wieku 21-40 lat, czyli ok. 13 proc. Aż 146 tysięcy ma więcej niż 60 lat. W roku 2023 duży deficyt pielęgniarek i położnych wystąpuje w 84 powiatach i miastach na prawach powiatu. To około 22 procent wszystkich tego typu jednostek administracyjnych w kraju.
 • Według Europejskiego Urzędu Statystycznego liczba samotnie gospodarujących mieszkańców Polski wyniosła 3,68 mln w roku 2021. To prawie o 1 mln gospodarstw domowych więcej w porównaniu do roku 2017.

Rozwiązanie brzmi: JAMES

Z JAMESEM możesz kompetentnie sprostać stale rosnącym wyzwaniom sektora opieki i wsparcia. JAMES, dzięki swojemu innowacyjnemu oprogramowaniu, daje korzyści Twojej organizacji, klientom i ich bliskim.

Opracowanie nowych modeli biznesowych

Rozwój procesów biznesowych
Obniżenie kosztów opieki
Odciążenie personelu

Centrum alarmowe 24/7

Wiele profesjonalnych Centrów wsparcia oferuje szeroki zakres usług. JAMES wspiera następujące obszary zastosowań:

 1. Mobilny telefon alarmowy: Stacjonarny domowy telefon alarmowy jest nieodpowiedni dla wielu - zwłaszcza aktywnych - seniorów. Z jednej strony większość osób starszych jest jeszcze sprawna, a więc często w ruchu. Z drugiej strony, istniejące urządzenia końcowe mają działanie ograniczające i stygmatyzujące. Dzięki eleganckim zegarkom alarmowym JAMES Twoja organizacja może pozyskać nowe grupy kupujących i rozszerzyć istniejące usługi.

 1. Teleopieka:JAMES tworzy nowe modele usług teleopieki.
  Może to być regularna rozmowa wideo za pośrednictwemtabletu JAMES w domu klienta lub monitorowanie ważnych parametrów życiowych, które są rejestrowane w domu. Dodatkowo, np. przyjmowanie leków może być częściowo przeniesione na daną osobę (np. przypomnienia na tablecie lub ze wsparciem wideo, gry terapeutyczne na tablecie itp.)

Opieka mobilna

W opiece mobilnej (ambulatoryjnej) różne usługi mogą być w przyszłości świadczone zdalnie jako teleusługi. Podopieczni Twojej organizacji otrzymają różne elementy rozwiązania JAMES i będą mogli np. samodzielnie potwierdzić przyjęcie leków lub zmierzyć podstawowe parametry życiowe korzystając z tabletu. Wykwalifikowani opiekunkowe, np. pielęgniarki są automatycznie informowani przez system JAMES w przypadku wykrycia danych odbiegających od przyjętych wartości i mogą wyjaśnić każdy przypadek osobiście poprzez rozmowę audio lub wideo.

Standardowy pakiet rozwiązania JAMES obejmuje pomiar ciśnienia krwi, cukru we krwi i wagi. W zależności od sytuacji można zintegrować kolejne czujniki. Dzięki włączeniu podopiecznego w pomiary i ciągłemu przekazywaniu aktualnych danych do zintegrowanego Centrum Opieki - można zaoszczędzić kosztowny czasy podróż i szybciej wykryć nieprawidłowości.

Regularne rozmowy wideo z podopiecznym poprawiają jakość opieki, a tym samym zmniejszają odciążenie personelu i krewnych. Ogólnie rzecz biorąc, koszty opieki mogą zostać znacznie zredukowane a tym samym więcej osób może zostać objętych opieką. Ponadto krewni mają możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie opieki poprzez usługi online.

Opieka stacjonarna
i mieszkania wspomagane

Zakłady opieki stacjonarnej mogą dbać o przyszłych mieszkańców w domu, zanim wejdą do domu opieki. Dzięki opiece sprawowanej przy użyciu zegarka bezpieczeństwaJAMES seniorzy mieszkający samotnie otrzymują możliwość wezwania pomocy za pomocą jednego przycisku. Pomoc w wezwaniu może być zapewniona przez dom opieki w ciągu dnia i przez całodobowe centrum wezwań w nocy.

Poza funkcjami bezpieczeństwa możemy również zaoferować pakiet zdrowotny JAMES, który umożliwia optymalną opiekę zwłaszcza nad osobami przewlekle chorymi lub idealnie nadający się do działań profilaktycznych. Ponadto JAMES oferuje narzędzia przeciwdziałania izolacji społecznej, które mogą być wykorzystywane w miarę potrzeby przez menedżera społeczności za pośrednictwem platformyJAMES Wykorzystywane są tu komponenty czatu JAMES, które sprzyjają komunikacji. Wszystkie wymienione rozwiązania mogą być również wykorzystane w placówkach i obiektach korzystających z nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym (AAL).

CAŁODOBOWA OPIEKA I
OPIEKA NIEFORMALNA

Unikalne połączenie oprogramowania MOCCA® dla profesjonalnych placówek opiekuńczych i pielęgnacyjnych z systemem JAMES® AAL umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji bezpośrednio w domu osoby, którą się opiekuje. Po raz pierwszy organizacje są w stanie podnieść poziom zarządzania jakością, a także lepiej wspierać opiekunów nieformalnych lub opiekunów całodobowych. Synergia obu produktów nie tylko ułatwia komunikację, ale także wymianę danych między uczestnikami. Rdzeń stanowi tabletka JAMES, która jest nastawiona na AAL.

Tablet AAL służy jako holistyczny węzeł komunikacyjny: przede wszystkim dla osoby otrzymującej opiekę, ale jednocześnie także dla wszystkich ważnych interesariuszy procesu opieki. Organizacje zawodowe mogą przesyłać plan opieki - wraz z instrukcjami i samouczkami wideo - bezpośrednio na tablet JAMES dla opiekunów, opiekunek i opiekunów rodzinnych. Za pomocą aplikacji opiekuńczej na tablecie opiekunowie i opiekunki mają wgląd w zaplanowane czynności i dokumentują je w odpowiednim czasie. Wykonane usługi mogą być przeglądane online przez organizację opieki, krewnych i agencje finansujące. Dodatkowo pracę na miejscu wspierają inteligentne dodatki, takie jak zegarek do wezwań alarmowych JAMES czy pomiary parametrów życiowych. JAMES staje się więc cyfrowym lokajem nie tylko dla osoby, którą się opiekuje, ale także dla opiekunów.

PORTAL DLA PROFESJONALISTÓW

Portal JAMES, stwarza możliwość profesjonalnego wykorzystania platformy przez jednostki świadczące usługi opiekuńcze. Portal administratora jest centralnym narzędziem zarządzania i zawiera użytkowników, role, uprawnienia i zarządzanie urządzeniami. Zarządza się tu również podłączeniem systemów firm trzecich, takich jak rozwiązania call center czy zewnętrzne bazy danych.

Portal administratora

 • Zarządzanie użytkownikami
 • Zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie rolami/ prawami
 • Zarządzanie urządzeniami i kartami SIM

Portal Centrum Wsparcia

 • Obsługa alarmów
 • Zapytania o stanowisko
 • Komunikacja głosowa i wideo
 • Historia alarmów

Portal Centrum wsparcia

 • Anamneza, diagnoza
 • Przegląd parametrów życiowych w czasie rzeczywistym
 • Wykrywanie odchyleń
 • Protokoły interwencji
 • Zarządzanie nieobecnościami
 • Przechowywanie dokumentacji

Portal społecznościowy

 • Tworzenie sieci osób objętych pomocą
 • Tworzenie grup zainteresowań
 • Kalendarz wydarzeń
 • Komunikacja głosowa i wideo
© 2023 by ilogs healthcare GmbH