OWS

Data: 01.02.2022

Og贸lne Warunki Sprzeda偶y

Tre艣膰

1. Zakres i wazno艣膰

NiniejszeOg贸lne Warunki Sprzeda偶y (OWS) produkt贸w ilogs healthcare GmbH (ILOGS) dla klient贸w korporacyjnych (B2B) obowi膮zuj膮 zawsze, chyba 偶e odpowiednie postanowienia zawarte w umowach z kontrahentami – zwanymi dalej Klientami– stanowi膮 inaczej.

Hierarchia wa偶no艣ci
1. Warunki uzgodnione z Klientem i zapisane w Umowie
2. Og贸lne warunki handlowe firmy iLogs
3. Obowi膮zuj膮ce przepisy prawa

Wszystkie zam贸wienia i umowy s膮 prawnie wi膮偶膮ce tylko wtedy, gdy zostan膮 zawarte w formie pisemnej i podpisane przez przedstawicieli Stron maj膮cych prawo do zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu Stron. Warunki zakupu jakimi pos艂uguje si臋 Klient nie maj膮 zastosowania dla poszczeg贸lnej transakcji i s膮 niniejszym wy艂膮czone dla ca艂ej relacji biznesowej mi臋dzy Stronami. Zawarto艣膰 ofert mo偶e ulega膰 zmianom.

2. Warunki

Niniejsze Og贸lne warunki handlowe reguluj膮 dostarczanie, u偶ytkowanie, obs艂ug臋 i utrzymanie produkt贸w licencjonowanych przez iLogs

Licencjonowane produkty w rozumieniu niniejszych OWS obejmuje standardowe i indywidualne oprogramowanie w formie nadaj膮cej si臋 do odczytu maszynowego wraz z powi膮zan膮 dokumentacj膮.

LOGS udziela klientowi niezbywalnego i niewy艂膮cznego prawa do korzystania z licencjonowanych produkt贸w dzia艂aj膮cych na okre艣lonych maszynach i w okre艣lonych lokalizacjach na warunkach jak ni偶ej i 艣wiadczy us艂ugi w tym celu.

Przez Umow臋 mi臋dzy iLogs a Klientem rozumie si臋 podpisanie umowy kupna, umowy wynajmu lub konserwacji lub pisemne zam贸wieni z艂o偶one przez Klienta.

3. Wydajno艣膰 i testowanie

3.1. Standardowe oprogramowanie
W przypadku program贸w standardowych klient potwierdza znajomo艣膰 zakresu us艂ug zamawianych program贸w poprzez podpisanie umowy kupna.

3.2. Oprogramowanie na zam贸wienie
Tworzenie indywidualnego oprogramowania odbywa si臋 zgodnie z rodzajem i zakresem informacji i dokument贸w dostarczonych w ca艂o艣ci przez klienta Podstaw膮 przygotowania oprogramowania pisemna specyfikacja wymaga艅 zwi膮zanych z us艂ug膮. Ten opis us艂ugi musi zosta膰 sprawdzony przez klienta pod k膮tem poprawno艣ci i kompletno艣ci oraz dostarczony wraz z jego not膮 zatwierdzaj膮c膮. Wnioski o zmian臋 (CR) wymagaj膮 szczeg贸艂owej analizy i ich przyj臋cie mo偶e si臋 wi膮za膰 z dodatkowymi kosztami i aneksowaniem Umowy.

3.3. ASP lub SaaS

iLogs oferuje r贸wnie偶 dost臋pno艣膰 swoich licencjonowanych produkt贸w w formie us艂ugi 艣wiadczonej za po艣rednictwem nowoczesnego i bezpiecznego centrum danych. Ma to form臋 “艢wiadczenia us艂ug aplikacyjnych”(ASP) lub jako klasyczne rozwi膮zanie w chmurze “Oprogramowanie jako us艂uga” (SaaS)

Dotrzymywanie uzgodnionych termin贸w p艂atno艣ci jest niezb臋dnym warunkiem realizacji umowy przez iLogs. W przypadku zw艂oki w p艂atno艣ci Klient jest obci膮偶any ustawowymi odsetkami za zw艂ok臋 poczynaj膮c od dnia wystawienia drugiego (2.) wezwania do zap艂aty.

3.4. Usuwanie
Nie p贸藕niej ni偶 cztery tygodnie po dostarczeniu oprogramowania pisanego na zam贸wienie lub rozpocz臋cia 艣wiadczenia us艂ug w postaci SaaS lub ASP Klient musi go odebra膰 podpisuj膮c formalny Protok贸艂 odbioru. Potwierdzeniem otrzymania produyktu lub us艂ugi jest Protok贸艂 odbioru.

Je偶eli Klient nie dokona odbioru produktu lub us艂ugi w okresie czterech tygodni (4.) wymienione produkty lub us艂ugi zostaj膮 uznane za przyj臋te.

Wszelkie wady, kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 rozumiane jako odst臋pstwa od specyfikacji musz膮 zosta膰 szczeg贸艂owo udokumentowane i opisane i przes艂ane w formie pisemnej, aby zosta艂y rozpatrzone przez iLogs. W wypadku zg艂oszenia, z zachowaniem formy pisemnej, istotnych wad produktu lub us艂ugi, kt贸re zostan膮 uwzgl臋dmnione przez iLogs – procedura akceptacji jest powtarzana od pocz膮tku. Klient nie jest uprawniony do odmowy akceptacji produktu lub us艂ugi z powodu drobnych wad.

4. Pozion obs艂ugi (SLA)

Web’owy system raportowania b艂臋d贸w jest dost臋pny dla Klient贸w w celu zg艂aszania wykrytych usterek oraz telefoniczna linia wsparcia dla b艂臋d贸w 1. kategorii.

4.1. Klasyfikacja b艂臋d贸w

Blocker/Krytyczny (= Klasa/Kategoria 1)
W艂a艣ciwe wykorzystanie jednego lub wi臋cej modu艂贸w oprogramowania lub ca艂ego systemu informatycznego nie jest mo偶liwe lub bezzasadnie ograniczone. B艂膮d ma powa偶ny wp艂yw na transakcje biznesowe lub bezpiecze艅stwo. S膮 to przede wszystkim b艂臋dy, kt贸re wykluczaj膮 dalsze przetwarzanie.

Przyk艂ady funkcjonalne: przest贸j systemu bez restartu, utrata/zniszczenie danych, nieprawid艂owe wyniki w czasie krytycznego przetwarzania danych.

艢rodki: Pocz膮tek analizy b艂臋d贸w opisano w rozdziale 4.3. B艂臋dy te s膮 zwykle naprawiane za pomoc膮 poprawek oprogramowania, poprawek lub zmian konfiguracji. Kontakt telefoniczny z iLogs jest w tym przypadku obowi膮zkowy


Powa偶ny (= Klaa/Kategoria 2)
W艂a艣ciwe korzystanie z co najmniej jednego lub wi臋cej modu艂贸w oprogramowania jest powa偶nie ograniczone. B艂膮d ma znacz膮cy wp艂yw na prowadzenie biznesu lub na bezpiecze艅stwo, ale umo偶liwia dalsz膮 prac臋.

Przyk艂ady zwi膮zane z funkcjami: nieprawid艂owe lub niesp贸jne przetwarzanie, zauwa偶alne pogorszenie uzgodnionych parametr贸w dotycz膮cych wydajno艣ci systemu informatycznego, nagromadzenie kr贸tkotrwa艂ych zak艂贸ce艅 w operacjach IT.

Dzia艂ania zaradcze: Pocz膮tek analizy b艂臋d贸w opisano w Rozdziale 4.3. Te b艂臋dy s膮 zwykle naprawiane za pomoc膮 poprawek oprogramowania, poprawek lub zmian konfiguracji.


Ma艂o istotne = Klasa/Kategoria 3)
W艂a艣ciwe korzystanie z jednego lub wi臋cej modu艂贸w oprogramowania jest nieco ograniczone. W艂a艣ciwe korzystanie z jednego lub wi臋cej modu艂贸w oprogramowania jest nieco ograniczone.

Przyk艂ady Funktionsbezogene Beispiele:
nieprawid艂owy komunikat o b艂臋dzie – program przechodzi w stan oczekiwania i mo偶na go ponownie aktywowa膰 tylko po naci艣ni臋ciu przycisku.

Dzia艂ania naprawcze:
iLogs rozpocznie analizowanie zg艂oszonego b艂臋du przez wykwalifikowany personel w rozs膮dnym terminie i, w miar臋 mo偶liwo艣ci, zapewni, napraw臋 b艂臋du 鈥 np. poprzez zmian臋 konfiguracji oprogramowania, poprawienie b艂臋d贸w oprogramowania w zakresie uj臋tym w danym wydaniu oprogramowania..


Trywialne (= Klasa/Kategoria 4)
W艂a艣ciwe u偶ycie jednego lub wi臋cej modu艂贸w oprogramowania jest mo偶liwe bez ogranicze艅. B艂膮d nie ma 偶adnego lub ma tylko niewielki wp艂yw na transakcje biznesowe lub bezpiecze艅stwo. S膮 to g艂贸wnie drobne pomy艂ki lub b艂臋dy, kt贸re mog膮 by膰 omini臋te przez samych pracownik贸w.

Przyk艂ady zwi膮zane z funkcjami: Irytuj膮ce wy艣wietlanie zb臋dnych znak贸w lub element贸w na ekranie, b艂臋dy dokumentacji lub b艂臋dy typograficzne.

Dzia艂ania zaradcze: iLogs zapewnia rozwi膮zywanie problem贸w bez specjalnego priorytetu w ramach planowanej konserwacji zapobiegawczej lub polityki wydania.


4.2. Cz臋stotliwo艣膰 awarii i dost臋pno艣膰
ILOGS gwarantuje 99-procentow膮, 艣redni膮 dost臋pno艣膰 oprogramowania w czasie gotowo艣ci do konserwacji. S膮 to austriackie dni robocze od poniedzia艂ku do czwartkuod 08:00 do 16:0, oraz pi膮tki od 08:00 do 13:00. Poza wymienionymi godzinami wsparcie b臋dzie nadal dost臋pne, jakkolwiek bez gwarancji dostepno艣ci

Je艣li usterka jest spowodowana przez podstawowy system (sprz臋t, system operacyjny, serwer SQL, sie膰 itp.) nie liczy si臋 to jako awaria pod wzgl臋dem dost臋pno艣ci.

Uwa偶a si臋, 偶e system uleg艂 awarii, je艣li wyst膮pi b艂膮d Klasy 1, a ponad 25% u偶ytkownik贸w nie mo偶e pracowa膰 na swoich stacjach roboczych w godzinach pracy.


4.3. Gotowo艣膰 do konserwacji i czas reakcji
iLogs oferuje gotowo艣膰 do konserwacji (gotowo艣膰 wsparcia) w czasie gotowo艣ci serwisowej, o ile nie uzgodniono inaczej, Konserwacja prewencyjna i wprowadzanie zmian w systemie s膮 uzgadniane ka偶dorazoweo z Klientem lub odbywaj膮 si臋 w dniach roboczych, tj. od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 19:00 do 22:00. W tym czasie mog膮 wyst膮pi膰 zak艂贸cenia w dzia艂aniu systemu.

Czas reakcji to okres od powiadomienia iLogs o wykryciu usterki lub b艂臋du przy wykorzystaniu systemu raportowania b艂臋d贸w do czasu podj臋cia dzia艂a艅 naprawczych Je艣li czas reakcji przekroczy czas gotowo艣ci serwisu do dzia艂ania czas reakcji b臋dzie liczony nast臋pnego dnia od momentu podj臋cia pracy przez serwis. Inne warunki 艣wiadczenia us艂ug s膮 mo偶liwe na podstawie indywidualnych uzgodnie艅.

Czasy reakcji wynosi dwie godziny dla b艂臋d贸w Klasy 1 i i cztery godziny dla b艂臋d贸w Klasy 2.


4.4. Czas rozwi膮zywania problem贸w
W przypadku b艂臋d贸w Klasy 1 i Klasy 2 naprawa b艂臋du rozpocznie si臋 w ci膮gu dw贸ch godzin od potwierdzenia komunikatu o b艂臋dzie.


4.5. Bezpiecze艅stwo
System jest wyposa偶ony we wsp贸lne 艣rodki bezpiecze艅stwa przed hakerami i wirusami.

5. Czas dostawy

Uzgodnione terminy dostaw mog膮 by膰 dotrzymane tylko wtedy, gdy klient dostarczy wszystkie niezb臋dne dane i dokumenty w ca艂o艣ci, w szczeg贸lno艣ci zatwierdzony opis us艂ugi zgodnie z punktem 3.2, w terminach okre艣lonych przez iLogs iLogs nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienia w dostawie lub wzrost koszt贸w dostawy je偶eli niezb臋dne dane, informacje i dokumenty nie zosta艂y dostarczone w wymaganych i uzgodnionych terminach lub je偶eli wprowadzono do dokument贸w zmiany po podj臋cia przez iLogs dzia艂a艅 zawi膮zanych z wykonaniem zam贸wienia. Wynikaj膮ce z tego dodatkowe koszty ponosi klient

6. Ceny i warunki p艂atnosci

Ceny s膮 wyra偶one w EUR bez VAT

Termin p艂atno艣ci – bez jakichkolwek odlicze艅 lub potr膮ce艅 – w艂膮czaj膮c w to podatek VAT ( je偶eli ma zastosowanie) wynosi 14 dni. W przypadku zam贸wie艅, kt贸re sk艂adaj膮 si臋 z kilku jednostek (np. program贸w i/lub szkole艅, realizacji w cz臋艣ciowych krokach), iLogs jest uprawniony do fakturowania ka偶dej pojedynczej jednostki lub us艂ugi po dostawie.

Dotrzymanie uzgodnionych termin贸w p艂atno艣ci jest niezb臋dnym warunkiem wykonania umowy przez iLogs W przypadku zw艂oki w p艂atno艣ci Klient jest zobowi膮zany do zap艂aty odsetek za zw艂ok臋 w wysoko艣ci 10% rocznie licz膮c od daty wystawienia drugiego wezwania do zap艂aty. iLogs zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych szk贸d spowodowanych przez brak lub op贸藕nienie p艂膮tno艣ci W ka偶dym przypadku kontrahent ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z dochodzeniem roszcze艅 i windykacj膮.

Zastrze偶enia do zafakturowanych roszcze艅 Klient musi zg艂osi膰 na pi艣mie w terminie dw贸ch tygodni od daty wystawienia faktury, w przeciwnym razie roszczenia uznaje si臋 za uznane. Wniesienie zastrze偶e艅 nie zwalnia Klienta od koniecznosci dotrzytmania terminu p艂atno艣ci i zap艂aty pe艂nej nale偶no艣ci fakturowej

Ponadto, w przypadku zw艂oki w p艂atno艣ci iLogs jest uprawniony do zawieszenia 艣wiadczenia us艂ug umownych w umowach do czasu dokonania pe艂nej p艂atno艣ci.

Kalkulacja odsetek za zw艂ok臋 jest dokonywana na podstawie wska偶nika wzrostu cven konsumpcyjnych w Austrii – VPI 2005.

7. Prawa autorskie i korzystanie z utwor贸w

Wszelkie prawa do Dzie艂a b臋d膮cego przedmiotem licencjonowania, w tym wszystkich kopii licencjonowanego dzie艂a nadaj膮cych si臋 do odczytu maszynowego, a wykonanych przez Klienta, nawet je艣li Dzie艂o zosta艂o przeredagowane, przet艂umaczone, zmienione lub po艂膮czone z innymi programami, pozostaj膮 w艂asno艣ci膮 ILOGS. Klient jest zobowi膮zany do umieszczenia informacji o prawach autorskich iLogs na wszystkich kopiach uzytkowanych dzie艂 oraz produkt贸w Klient zobowi膮zuje si臋 nie udost臋pnia膰 licencjonowanych materia艂贸w – w tym kopii jakiegokolwiek rodzaju, bez ogranicze艅 czasowych – osobom trzecim. Ka偶de przeniesienie praw dokonane nawet w trakcie rozwi膮zania sp贸艂ki lub bankructwa, ale tak偶e kr贸tkoterminowe przeniesienie w celu produkcji reprodukcji, poci膮ga za sob膮 powstanie roszczenia odszkodowawczego, kt贸re w ka偶dym wypadku musi zosta膰 zaspokojone.

Klient zgadza si臋, 偶e poszczeg贸lne zam贸wione przez niego oprogramowanie lub jego cz臋艣ci mog膮 by膰 ponownie wykorzystane do og贸lnego u偶ytku przez iuLogs. W konsekwncji tej zgody poszczeg贸lne elementy oprogramowania mog膮 by膰 tworzone w bardziej op艂acalny spos贸b.

8. Prawo odst膮pienie od Umowy

W przypadku przekroczenia uzgodnionego czasu dostawy wy艂膮cznie z winy iLogs, Klient ma prawo odst膮pi膰 od zam贸wienia na oprogramowanie za po艣rednictwem listu poleconego, je艣li uzgodniona us艂uga nie zostanie wykonana w istotnych cz臋艣ciach w rozs膮dnym okresie karencji bez winy klienta.

Si艂a wy偶sza, spory pracownicze, kl臋ski 偶ywio艂owe i zamkni臋cia transportu zwalniaj膮 iLogs z obowi膮zku dostawy lub pozwalaj膮 na przedefiniowanie terminu dostawy.

Anulowanie zam贸wienia przez klienta jest mo偶liwe tylko za pisemn膮 zgod膮 iLogs. Je艣li ILOGS wyrazi zgod臋 na anulowanie, ma prawo do naliczenia op艂aty za anulowanie w wysoko艣ci minimum 10% ceny zakupu lub wynajmu oprogramowania niezale偶nie od obci膮偶enia Klienta kosztami poniesionych nak艂ad贸w na zakup produkt贸w i wy艣wiadczonych us艂ug.

9. Gwarancja

Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie mo偶na wykluczy膰 b艂臋d贸w w oprogramowaniu we wszystkich aspektach u偶ytkowania. Przedmiotem niniejszej gwarancji jest to, 偶e u偶ytkowani produkt licencjonowany, nieprzetworzony przez klienta, kt贸ry jest zgodny z opisem produku lub opisem w ofercie, jest u偶yteczny i dzia艂a zgodnie z towarzysz膮cym mu opisem produktu

Bieg dwunastomiesi臋cznego okresu gwarancyjnego rozpoczyna si臋 z dniem podpisania protoko艂u odbioru produktu lub us艂ugi. Zawiadomienia o wadach s膮 wa偶ne tylko wtedy, gdy dotycz膮 wad odtwarzalnych i je艣li s膮 udokumentowane na pi艣mie a informacja o tym fakcie jest przekazana iLogs w ciagu czterech tygodni od dostarczenia produktu lub us艂ugi W przypadku uzasadnionych uwag o wadach, wady zostan膮 usuni臋te w rozs膮dnym terminie, przy czym Klient stworzy warunki do analizy przyczyn i do usuni臋cia wad

Poprawki i uzupe艂nienia kt贸rych implementacja wynika z odpowiedzialno艣ci iLogs zostan膮 przekazana Klientowi nieodp艂atnie

Pomoc, diagnostyka usterek oraz b艂臋d贸w i rozwi膮zywanie problem贸w, za kt贸re odpowiedzialny jest Klient, a tak偶e inne poprawki obci膮偶aj膮 finansowo Klienta na podstawie wyuceny prac przedstawionej przez iLogs Dotyczy to usuwania wad, je偶eli zmiany w licencjonowanych produktach lub podstawowej infrastrukturze (np. systemie operacyjnym, bazie danych itp.) zosta艂y przeprowadzone przez samego Klienta lub przez osoby trzecie.

ILOGS zapewni klientowi najlepsze mo偶liwe wsparcie w rozwi膮zywaniu takich usterek. Niemniej jednak iLogs nie gwarantuje wysi艂ki serwisowe na rzecz naprawy b艂臋d贸w i usterek powsta艂ych w syniku dzia艂ania podmiot贸w trzecich przynios膮 w pe艂ni zadowalaj.ace rezultaty.

Z powod贸w wymienionych powy偶ej nie mo偶na udzieli膰 gwarancji na poprawno艣膰 licencjonowanego produktu. W szczeg贸lno艣ci iLogs nie gwarantuje, 偶e funkcje programu spe艂niaj膮 wymagania lub b臋d膮 dzia艂a膰 poprawnie z produktami zainstalowanymi przez Klienta bez wcze艣niejszego uzgodnienia z iLogs.

10. Roszczenia i odpowiedzialno艣膰

Odpowiedzialno艣膰 iLogs za licencjonowane produkty lub dzia艂anie us艂ug jest ograniczona do zwrotu ceny zakupu lub, w przypadku modelu operacyjnego w postaci ASP lub SaaS, maksymalnie sze艣ciu op艂at miesi臋cznych. Gwarancja staje si臋 niewa偶na, je偶eli wada Utworu Licencjonowanego jest wynikiem p贸藕niejszego uszkodzenia, niew艂a艣ciwego u偶ycia lub niew艂a艣ciwego u偶ycia.

10.1. Brak odpowiedzialno艣ci za szkody wt贸rne
W maksymalnym mo偶liwym zakresie obowi膮zuj膮cego prawa wykluczone s膮 wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec iLogs (w tym mi臋dzy innymi roszczenia z tytu艂u utraty zysk贸w, przerwy w funkcjonowaniu dzia艂alno艣ci, utraty informacji o firmie lub innych strat pieni臋偶nych) wynikaj膮ce z korzystania lub niemo偶no艣ci korzystania z Materia艂u Licencjonowanego (b艂臋dy oprogramowania, nieprawid艂owe dzia艂anie ASP itp.).

10.2. Odpowiedzialno艣膰 prawna
iLogs ponosi odpowiedzialno艣膰 za szkody, gwarancje, z艂o艣liwo艣膰, uszkodzenie 偶ycia, cia艂a i zdrowia spowodowane umy艣lnie lub w wyniku ra偶膮cego niedbalstwa w ramach przepis贸w ustawowych.

11. Unikanie konfliktu interes贸w

Umawiaj膮ce si臋 Strony zobowi膮zuj膮 si臋 do wzajemnej lojalno艣ci. Zawieraj膮c Umow臋 Strony zobowi.膮zuj膮 si臋 do powstrzymania si臋 od jakiegokolwiek nagabywania i namawiania do podj臋cia zatrudnienia 鈥 w tym za po艣rednictwem os贸b trzecich 鈥 pracownik贸w, kt贸rzy pracowali przy realizacji zam贸wie艅, drugiej strony umowy w okresie obowi膮zywania umowy i dwana艣cie miesi臋cy po rozwi膮zaniu umowy. W wypadku zaitnienia takiej stytuacji przeciwna ztsona zobowi膮zuje si臋 do zap艂aty odszkodowania w wysoko艣ci rocznych koszt贸w brutto zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca.

12.Prywatno艣膰 i poufno艣膰

Klient i iLogs zobowi膮zuj膮 si臋 i swoich pracownik贸w do zachowania w tajemnicy spraw technicznych, handlowych i personalnych drugiego kontrahenta oraz do nieprzekazywania informacji o nich osobom trzecim. Klient zapewnia iLogs, 偶e pisemne koncepcje lub oferty skierowane do niego i ich tre艣膰 b臋d膮 traktowane jako poufne w momencie pierwszego otrzymania. W szczeg贸lno艣ci wyklucza to ujawnianie lub przekazywanie koncepcji, ofert lub ich cz臋艣ci stronom trzecim. Obowi膮zek zachowania poufno艣ci obowi膮zuje r贸wnie偶 na czas nieokre艣lony tak偶e po rozwi膮zaniu umowy lub porozumienia.

13. Czas trwania umowy

Umowa zawierana jest na czas nieokre艣lony i mo偶e zosta膰 rozwi膮zana listem poleconym z zachowaniem sze艣ciomiesi臋cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia ka偶dego roku kalendarzowego.

Jednak obie Strony Umowy zrzekaj膮 si臋 wypowiedzenia przed up艂ywem 12 miesi臋cy od przyj臋cia i zako艅czenia dostawy lub wdro偶enia zam贸wionej ilo艣ci. Nie ma to wp艂ywu na niezb臋dne prawo do wypowiedzenia umowy z wa偶nego powodu. Wa偶nym powodem jest w szczeg贸lno艣ci niezdolno艣膰 drugiego kontrahenta do dzia艂ania. Je偶eli Klient chce przedwcze艣nie rozwi膮za膰 umow臋 z innych powod贸w, uznaje si臋 j膮 za rozwi膮zan膮 z chwil膮 przyj臋cia o艣wiadczenia przez drug膮 Stron臋 pod nast臋puj膮cym warunkiem:
W przypadku przedwczesnego rozwi膮zania umowy z innych przyczyn przez Klienta, iLogs ma prawo do co najmniej po艂owy bie偶膮cych op艂at, kt贸re by艂yby nale偶ne przez czas trwania zrzeczenia si臋 wypowiedzenia, niezale偶nie od wyst膮pienia i dowodu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez niego lub z winy strony rozwi膮zuj膮cej.

14. Settlement

14.1. Rozpocz臋cie fakturowania
W wypadku standardowego oprogramowania fakturowanie rozpoczyna sie bezpo艣rednio po dostawie W wypadku oprogramowania pisenego na zam贸wienie, us艂ug ASP/SaaS fakturowanie rozpoczyna si臋 z dniem podpisania protoko艂u odbiooru

14.2. Rozliczenia
O ile nie uzgodniono inaczej, fakturowanie b臋dzie dotyczy艂o produkt贸w i us艂ug w liczbie wymienionej w zam贸wieniu Na podstawie kamieni milowych przyj臋tych w planie wdro偶enia istnieje mo偶liwo艣膰 okreslenie wartosci poszczeg贸lnych faktur i termin贸w ich wymagalnosci

15.Klauzula salwatoryjna

Je偶eli poszczeg贸lne postanowienia niniejszych OWS oka偶膮 si臋 lub stan膮 si臋 niewa偶ne, nie wp艂ywa to na pozosta艂膮 tre艣膰 niniejszej Umowy. Umawiaj膮ce si臋 Strony wsp贸艂pracuj膮 ze sob膮 w celu znalezienia regulacji, kt贸ra b臋dzie jak najbardziej zbli偶ona do niewa偶nych postanowie艅.

16. Godziny pracy

czas pracy wynosi osiem godzin dziennie. Praca rozpoczyna si臋 o 08.00 i ko艅czy si臋 z godzinn膮 przerwa膮 o 17.00.

17. Zmiana nazwy i adresu

Klient ma obowi膮zek bezzw艂ocznego powiadomienia o zmianach w nazwie lub adresie z zachowaniem formy pisemnej Je偶eli powiadomienie o zmianach nie zostanie dokonane przez Klienta dokumenty uwa偶a si臋 za dostarczone, je艣li zosta艂y wys艂ane na adres ostatnio zarejestrowany przez Klienta.

18. Juryzdykcja i postanowienia ko艅cowe

Miejscem jurysdykcji dla wszystkich spor贸w wynikaj膮cych bezpo艣rednio lub po艣rednio z niniejszej umowy kraj, w kt贸rym znajduje si臋 siedziba iLogs

O ile nie uzgodniono inaczej, przepisy ustawowe maj膮ce zastosowanie mi臋dzy zarejestrowanymi Stronami maj膮 r贸wnie偶 zastosowanie zgodnie z prawem austriackim, je偶eli zlecenie jest realizowane za granic膮. W przypadku sprzeda偶y konsumentom w rozumieniu ustawy o ochronie konsument贸w powy偶sze przepisy stosuje si臋 tylko w zakresie, kt贸re ich dotycz膮