MEDEA

Mobilny system dokumentacji dla lekarzy medycyny ratunkowej i ratowników medycznych

Szybsze i skuteczniejsze ratowanie życia dzięki zarządzaniu jakością

W sytuacjach kryzysowych czas jest wszystkim. Obecne działania ratownicze nadal charakteryzują się kilkoma negatywnymi czynnikami, takimi jak nieuporządkowany i (językowo) sekwencyjny przekaz informacji. Ponadto zarówno brak podstawowej wiedzy dotyczącej sytuacji kryzysowej, jak i brak odpowiedniego narzędzia do zamykania niepełnych rejestrów i zapewniania jakości utrudniają wprowadzenie bardziej efektywnego zarządzania misjami. Utrudnia to szczególnie optymalizację przygotowania i leczenia pacjenta w szpitalu oraz zaniedbanie obowiązku prowadzenia dokumentacji.

MEDEA wspiera i przyspiesza opiekę nad pacjentami w stanie nagłym dla lekarzy medycyny ratunkowej i szpitali. Innowacyjny system informacyjny optymalizuje dwukierunkowy przepływ informacji w postaci cyfrowo zabezpieczonych danych pomiędzy lekarzem pogotowia ratunkowego a szpitalem docelowym i w ten sposób uruchamia ciągły łańcuch informacyjny, który rozciąga się od zaalarmowania Czerwonego Krzyża do rozliczenia z kasą chorych.

Zbieranie danych bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Wszystkie istotne z medycznego punktu widzenia dane są rejestrowane bezpośrednio na miejscu zdarzenia w programie za pomocą laptopa. Na przykład, oprócz danych osobowych pacjenta, precyzyjnie zapisywane są objawy, leki i wszystkie podjęte środki wstępne.
W tym celu lekarz pogotowia wyposażony jest w szczególnie solidny laptop, który wykorzystywany jest podczas wszystkich akcji ratowniczych. Urządzenie może nawet wpaść do wody bez uszkodzenia, a także wytrzymać silne wibracje.

MEDEA - Jakość, która ratuje życie

  • Zwiększenie wiedzy lekarza medycyny ratunkowej w zakresie ratownictwa medycznego
  • Podniesienie jakości leczenia pacjenta (niższe koszty kontynuacji)
  • Wprowadzenie zarządzania jakością w medycynie ratunkowej
  • Rejestrowanie zgodne z prawem
  • Skrócenie czasu opóźnienia
  • Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów
  • Wygenerowanie zbioru danych umożliwiającego jakościową i ilościową kontrolę systemu alarmowego
  • Opcjonalnie możliwość dostosowania do odpowiedniego protokołu krajowego
© 2023 by ilogs healthcare GmbH