Cyfrowe impulsy dla opieki i wsparcia

Cyfryzacja jako nowa siła napędowa sektora opieki

Jedna na trzy osoby w wieku 65 lat i więcej mieszka sama. Od połowy lat 80. liczba gospodarstw domowych jednorodzinnych i jednoosobowych wzrosła prawie dwukrotnie - zwłaszcza seniorzy coraz częściej mieszkają samotnie. W 2020 roku, według danych Statistics Austria, odnotowano prawie cztery miliony prywatnych gospodarstw domowych - z czego 1 506 000 osób mieszkało samotnie. Jednak utrzymanie się tego trendu będzie miało ogromny wpływ na jakość życia i opieki nad osobami starszymi najpóźniej do 2030 roku.

Jak pokazuje badanie Statistics Austria i wiele innych badań, nasze społeczeństwo przechodzi zmiany demograficzne. Spowoduje to w najbliższych latach znaczące zmiany w strukturze populacji. Przechodzenie na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego, jak również tendencja do tworzenia pojedynczych gospodarstw domowych i spadek liczby urodzeń znacznie pogarszają sytuację w sektorze opieki. Od lat wiadomo, że sektor pielęgniarski cierpi na niedobór certyfikowanych specjalistów. Przewiduje się, że tylko w 2030 roku Austria będzie potrzebowała około 100 000 pielęgniarek. Oczywiście, ten szacunek oznacza również nowe możliwości kariery w zróżnicowanej dziedzinie zawodowej, która się porusza. Postępująca cyfryzacja sprawia, że praca w sektorze pielęgniarskim i opiekuńczym staje się jeszcze bardziej atrakcyjna.

Sukcesy z holistycznymi systemami opieki

Innym rozwiązaniem mającym na celu odciążenie seniorów w codziennej opiece i poprawę jakości ich życia jest Tabletka JAMESspecjalny tablet, który zabawia osoby starsze dzięki oprogramowaniu przyjaznemu seniorom i prostej obsłudze. Tablet służy jako holistyczny węzeł komunikacyjny między opieką profesjonalną a domową. W związku z tym system wprowadza profesjonalne narzędzia do pielęgnacji do domu osób korzystających z opieki. Organizacje opiekuńcze mogą wysyłać opiekunom i opiekunom rodzinnym profesjonalny plan opieki, wraz z instrukcjami i samouczkami wideo, za pośrednictwem tabletu JAMES. Zarówno plan jak i treść są dostosowane do wymagań osoby, którą się opiekuje. Ponadto, opiekunowie i członkowie rodziny mogą wygodnie dokumentować codzienne zadania za pomocą listy kontrolnej w aplikacji opiekuńczej na tablecie. Dzięki integracji kolejnych funkcjonalności, takich jak portal rodzinny umożliwiający lepszą komunikację z bliskimi, tablet będzie dalej rozwijany w holistyczną platformę usługową.


Cyfryzacja tworzy przyszłość

Coraz częściej wymaga się wysokiej jakości zarówno od profesjonalnych placówek opiekuńczych, jak i od mobilnych opiekunów, a także dużego obszaru opieki domowej. Fakt ten nie powinien jednak zniechęcać do wykonywania zawodu pielęgniarki. Przepływ pracy w zakresie opieki jest coraz bardziej ułatwiony dzięki narzędziom cyfrowym i daje profesjonalistom szansę na skupienie się na tym, co najważniejsze, czyli na osobie, którą się opiekują, a jednocześnie jest w stanie odpowiedzieć na nowe wyzwania.


Dostał się do MOCCA


Idź do JAMESA

© 2023 by ilogs healthcare GmbH