O ilogach

Austriacki ekspert ds. e-zdrowia.

ilogs healthcare

Zmiany demograficzne są ciągłym wyzwaniem dla naszego społeczeństwa. Obecna struktura społeczna (Europy) charakteryzuje się malejącym przyrostem naturalnym i starzejącymi się grupami ludzi. Ten przewrót wymaga innowacyjnych rozwiązań, które ułatwią życie, ale przede wszystkim uczynią je bezpieczniejszym, dla coraz bardziej starzejącego się segmentu społeczeństwa. Duża część opieki i wsparcia odbywa się już w domu i na tym również skupia się JAMES.

Kładąc nacisk na BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIEi SPOŁECZEŃSTWO, JAMESoffers oferujeróżnorodne usługi dla seniorów i ich otoczenia, zgodnie z indywidualnymi sytuacjami życiowymi. Jego produkty, doskonale dostosowane do potrzeb seniorów, JAMESalużwspierają tysiące osób starszych na całym świecie. Inteligentny system wspomagania jest częścią coraz ważniejszej dziedzinyAktywne życie wspomaganelub w skrócie AAL. Systemy AAL mogą zapewnić lepszą jakość życia w starszym wieku za pomocą innowacyjnych technologii i usług.


Geniusz IT stojący za MOCCA, JAMES & Co.Geniusz IT stojący za MOCCA, JAMES & Co.

Ekspert IT oferuje wysokiej jakości oprogramowanie i usługi, które skupiają się na cyfryzacji opieki i wsparcia poza szpitalem. Jako lider rynku w zakresie mobilnych usług socjalnych, ilogs healthcare świadczy również usługi dla domów spokojnej starości, domów opieki oraz domów opieki.

Pomysł na JAMES TeleCare rozpoczął się w 2019 roku z misją umożliwienia osobom starszym cieszenia się większą autonomią i bezpieczeństwem w codziennym życiu. ilogs healthcare natomiast od 2012 roku prowadzi więcej badań w dziedzinie AAL i prowadzi aktywną wymianę z renomowanymi instytucjami badawczymi w tym zakresie. Przy wsparciu Austriackiej Agencji Promocji Badań (FFG) w ramach różnych krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych testowano i wprowadzano na rynek nowe technologie i usługi.

Obecnie ilogs działana arenie międzynarodowej i coraz bardziej umacnia swoją pozycję uznanego specjalisty w dziedzinie e-Zdrowia w Europie.

Firma jest własnością prywatną.

Historia firmy


2005

Fundamenty i początki


2005
2008

Ekspansja w poszczególnych krajach UE


2008
2009

Nowi partnerzy

Rozpoczęcie strategicznego partnerstwa z firmą RECOM GmbH.


2009
2012

MOCCA w Luksemburgu

Wprowadzenie MOCCA wLuksemburgu.


2012
2014

Rozpoczęcie działalności badawczej

Rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej w środowisku Active & Assisted Living.


2014
2015

MOCCA w Tyrolu

Początek rolloutu MOCCA Mobile w Tyrolu.


2015
2017

Pierwszy duży klient JAMES z USA

Założenie firmy ilogs healthcare GmbH do sprzedaży międzynarodowej.


2017
2018

Projekty i rozbudowa


2018
2019

JAMES na drodze do sukcesu


2019
2020

Inteligentne innowacje

  • W kontekście pandemii COVID ogromną popularność zdobywa wideotelefonia JAMES dla osób starszych.
  • Zegarek ratunkowy JAMES jest testowany w połączeniu z oksymetrem do pomiaru nasycenia tlenem.
  • Na stronie Sklep internetowy JAMES z powodzeniem wystartuje w grudniu 2020 roku.
  • Wprowadzenie MOCCA dlaopieki całodobowej.


2020
2021

Troska o troskę

ilogsisuczestniczący w nowym unijnym projekcie badawczym Care about Care. Cel: lepsze wsparcie opieki dzięki cyfrowym pomocnikom.


2021

© 2023 by ilogs healthcare GmbH