Rok Lockdown'u w Austrii

Cyfrowi pomocnicy jako bohaterowie w walce z izolacją społeczną.

Dokładnie rok temu wirus corona po raz pierwszy zmusił Austrię do ogólnokrajowej blokady. W dniu 16.03.2020 r. z dnia na dzień zamknięto czasowo wszystkie zakłady pracy, sklepy, placówki oświatowe, ale także domy opieki, ograniczając tym samym masowo nasz habitus społeczny. Od tej pory ochrona ludności, zwłaszcza starszych pokoleń, cieszyła się najwyższym priorytetem. W związku z tym przestrzegano przed kontaktami ze starszymi członkami rodziny i przyjaciółmi. Szczególnie ucierpieli nasi bliscy w domach starców i domach opieki, którzy przez wiele miesięcy nie mogli przyjmować gości i musieli radzić sobie z codziennym życiem w społecznej izolacji. Obok ofiarnych lekarzy, pielęgniarek itp. na linii frontu, cyfrowi pomocnicy okazali się bohaterami w walce z Coroną.

Digitalizacja jako szansa

Era cyfrowa rozpoczęła się na długo przed pierwszą falą Corony, ale przeżyła supernowoczesny boom w 2020 roku. Rozdzielone rodziny zostały połączone przy pomocy wideotelefonii. Dzięki naszemu innowacyjnemu oprogramowaniu JAMES nawet nieśmiali cyfrowo seniorzy mogli ponownie zobaczyć głosy i twarze swoich bliskich. Na zlecenie prowincji Karyntia wyposażyliśmy większość naszych domów opieki w Tablet JAMES, przyjazny seniorom tablet do wideotelefonii. Ale również nasze zegarki z wezwaniem alarmowym JAMES chroniły starsze osoby w izolacji za pomocą mobilnego wezwania alarmowego do domu. Krewnych, którzy z powodu Corony nie mogli osobiście opiekować się swoimi bliskimi, uspokajała funkcja alarmowa smartwatcha.

Rok później, po długim oczekiwaniu, wreszcie cieszymy się relaksem i możemy ponownie zobaczyć starszych członków rodziny przy zachowaniu różnych środków ostrożności, takich jak szczepienia, testy COVID i maski ochronne. Domy opieki również stopniowo otwierają swoje drzwi i teraz pozwalają na osobiste wizyty zamiast cyfrowych. Jednak wartość dodana cyfryzacji - nie tylko w sektorze prywatnym, ale także w sektorze opieki i zdrowia - będzie w najbliższych latach coraz bardziej widoczna. Naszym celem jest przekazanie tej wartości dodanej starszym pokoleniom za pomocą przyjaznego dla wieku oprogramowania JAMES oraz odebranie nieśmiałości i sceptycyzmu w kontaktach z urządzeniami cyfrowymi.

 Idź do JAMES'a

© 2023 by ilogs healthcare GmbH