Privacybeleid

Datum van laatste bijwerking: 1.1.2023

Basis

ilogs healthcare GmbH - hierna "ILOGS" genoemd - hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de geldende bepalingen van de gewijzigde Europese Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). Hieronder leest u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website, webshop, webapplicatie, smartphone applicaties en diensten gebruikt of contact opneemt met onze support.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij zullen deze privacyverklaring regelmatig herzien en bijwerken in overeenstemming met veranderende wettelijke, technische en zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij deze privacyverklaring bijwerken, vermelden wij de datum van de laatste herziening aan het begin van deze verklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking


Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is de

ilogs healthcare GmbH, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Oostenrijk

als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: datenschutz@ilogs.care of rechtstreeks schrijven naar onze functionaris voor gegevensbescherming:

ilogs healthcare GmbH
t.a.v.: Andreas Jansa, gegevensbescherming
Krone Platz 1
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Oostenrijk

Welke gegevens van u worden verzameld en hoe

Afhankelijk van het doel waarvoor u contact met ons opneemt en de manier waarop u dat doet, of welke van onze producten u gebruikt, kunt u ons gegevens verstrekken die door ons worden verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van welke gegevens u via welke kanalen aan ons kunt doorgeven.

 

Welke kanalen worden gebruikt om gegevens te verzamelen?

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Er worden gegevens van u verzameld om onze diensten te kunnen leveren. Hieronder vallen onze website, webshop, webapplicatie, smartphone applicaties (James App en James Chat App) en diensten alsmede uw contact met onze support.

Gegevens die u aan ons doorgeeft

Wanneer u onze tools en diensten gebruikt, kunt u ons de volgende persoonlijke informatie verstrekken:

- Stamgegevens zoals voornaam, achternaam, gebruikersnaam, profielfoto, aanhef

- Contactgegevens zoals factuuradres, afleveradres, huisadres, e-mail, telefoon

- Inloggegevens zoals gebruikersnaam, wachtwoord voor onze systemen

- Communicatiegegevens van via onze chatfuncties verzonden en ontvangen teksten en afbeeldingen

Gegevens die wij automatisch van u verzamelen

Naast de gegevens die u ons verstrekt, worden de volgende gegevens verzameld:

- Technische gegevens zoals MAC- en IP-adres, browsertype, besturingssysteem, type apparaat waarmee u onze websites en applicaties bezoekt.

- Gebruiksgegevens van functies die u in onze websites en toepassingen gebruikt

- De inhoud van gesprekken met onze supportafdeling kan worden opgeschreven in tickets voor follow-up.

Gegevens van derden

Als u gegevens van derden aan ons overdraagt, zoals gegevens van de verzorgde persoon en alarmcontacten of chat- en videocontacten, moet u ervoor zorgen dat u de toestemming van de betrokkenen hebt om hun gegevens bij ons in te voeren.

Hoe wij uw gegevens beschermen

Plaats van gegevensverwerking

Uw gegevens worden verwerkt binnen de EU en de Europese Economische Ruimte. Momenteel is dit een zowel ISO 9001:2015 als ISO 27001:2013 gecertificeerd datacentrum in Oostenrijk. De gegevensoverdracht van de klok naar het datacentrum is versleuteld.

Technische en organisatorische maatregelen

De TOM's worden door ILOGS geïmplementeerd in overeenstemming met de GDPR. Ze worden voortdurend geëvalueerd op haalbaarheid en stand van de techniek en zo nodig verbeterd en op een hoger beveiligings- en beschermingsniveau gebracht.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt

De van u verzamelde gegevens worden verwerkt voor de volgende specifieke doeleinden. Tegelijkertijd kunnen ook andere doeleinden van toepassing zijn.

- Levering van het product en de diensten

- Kosten voor onze diensten

- Communicatie met u over uw verzoeken

- Onze producten en diensten verbeteren

- Marketing: wij kunnen u per e-mail informeren over nieuwe producten.

Bekendmaking aan derden

Om onze diensten te kunnen leveren, maken wij op verschillende gebieden gebruik van de hulp van externe systemen en aanbieders, waarvan sommige uw persoonsgegevens voor ons verwerken. Hieronder vindt u een lijst van de externe providers en systemen die wij gebruiken.

- BringOff Assistance OG callcenter voor alarmafhandeling in Oostenrijk

- ServiceCall AG Alarmcentrale in Duitsland

- Microsoft 365 om uw vragen per e-mail te verwerken

- Atlassian Jira voor de verwerking van uw verzoeken aan ons (ook per telefoon en e-mail)

- Google Analytics om de activiteit op onze website te analyseren

- WooCommerce om uw aankoop te verwerken in onze webshop

- GoCardless voor de verwerking van SEPA-betalingen

- QuickBlox om uw videogesprekken en verzonden en ontvangen afbeeldingen en teksten in de chat te verwerken

Hoe lang worden uw gegevens verwerkt

Wij bewaren de persoonsgegevens die wij van u verzamelen zo lang als er een redelijke zakelijke en/of juridische noodzaak is om dit te doen en/of zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (bijvoorbeeld voor fiscale, juridische, boekhoudkundige of andere doeleinden).

Als er geen redelijke zakelijke noodzaak is om uw persoonsgegevens te verwerken en deze ook niet langer nodig zijn om onze dienst te verlenen, zullen wij deze na 90 dagen onherroepelijk verwijderen.

Cookies

Cookies worden gebruikt op de website of de software die op de server is geïnstalleerd. Cookies zijn tekstbestanden die informatie ontvangen en u in staat stellen geavanceerde functies te gebruiken. (bijv. spambeveiliging in het contactformulier - indien geactiveerd.) Cookies slaan alleen de noodzakelijke informatie op en kunnen uw computer niet beschadigen. U kunt de opslagperiode van uw cookie zelf bepalen in het browserprofiel en cookies op uw computer op elk moment zelf verwijderen. Cookies zijn technisch noodzakelijk om de volledige functionaliteit van deze website te allen tijde te garanderen.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

U hebt deze rechten ook als eindgebruiker als u een contractuele relatie hebt met een distributeur van ILOGS.

Informatieplicht
De betrokkenen moeten worden geïnformeerd over de details van de gegevensverwerking en over hun rechten (wie/wat/wanneer/waar/hoe/wat).

Recht op informatie
Het moet mogelijk zijn informatie te verkrijgen over welke gegevens van de betrokkene gescheiden van de gegevens van andere personen worden opgeslagen of verwerkt.

Recht op correctie
Om onjuiste beoordelingen te voorkomen.

Recht op wissen ("recht om vergeten te worden").
Zonder noodzaak, toestemming en rechtmatigheid. Persoonsgegevens moeten ook na afloop (bijvoorbeeld na beëindiging van een zakelijke relatie) weer worden gewist.

Recht op beperking van de verwerking
Voor de duur van controles of de vrijwaring van rechtsvorderingen. Zonder ze te wissen moeten de gegevens van verwerking kunnen worden uitgesloten.

Recht op gegevensoverdracht
Gegevens over een persoon moeten op verzoek worden doorgegeven aan andere dienstverleners en dienstverleners. Dit moet automatisch of in gestructureerde vorm gebeuren.

Recht van verzet
In geval van hogere belangen kan een betrokkene de verwerking van zijn/haar gegevens verbieden.

Klachtrecht
Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dat de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.dsb.gv.at.

© 2023 door ilogs healthcare GmbH