JAMES in zorg

Nieuwe mogelijkheden voor u & uw klanten!

JAMES maakt het dagelijks leven gemakkelijker voor je cliënten en hun familieleden. Voor organisaties opent JAMES nieuwe mogelijkheden voor zorg en uitbreiding van bestaande bedrijfsmodellen. Ben je geïnteresseerd? Stuur ons een aanvraag.

Fact check

 • 91% wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen
 • 83% van de zorgbehoevenden wordt thuis verzorgd
 • Volgens de prognoses zal Duitsland in 2030 al een tekort van meer dan 180.000 verpleegkundigen hebben.
 • Meer dan 500.000 Oostenrijkers boven de 65 wonen alleen

De oplossing is: JAMES!

Met JAMES kun je de steeds groter wordende uitdagingen van de zorg- en ondersteuningssector vakkundig aangaan. JAMES creëert dankzij zijn innovatieve software een win-win situatie voor je organisatie, cliënten en hun familieleden.

Nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen

Bedrijfsprocessen uitbreiden
Zorgkosten verminderen
Personeel ontlasten

24/7 alarmcentrale

Veel professionele callcenters bieden al een breed scala aan diensten aan. Met JAMES kunnen de volgende nieuwe gebieden worden bestreken:

 1. Mobiele noodoproep: De vaste noodoproep thuis is voor veel - vooral actieve - senioren ongeschikt. Enerzijds zijn de meeste ouderen nog beweeglijk en dus vaak in beweging. Anderzijds hebben de bestaande eindtoestellen een beperkend en stigmatiserend effect. Met de elegante noodoproephorloges van JAMES kan je organisatie nieuwe groepen kopers winnen en bestaande diensten uitbreiden.

 1. TeleCare: JAMES opent nieuwe telezorgdiensten.
  Dit kan een regelmatig videogesprek zijn op de JAMES-tablet bij de cliënt thuis of de bewaking van belangrijke vitale parameters, die bij de cliënt zelf worden geregistreerd. Bovendien kan het innemen van medicatie gedeeltelijk aan de betrokkene worden overgedragen (bv. herinneringen op de tablet of met video-ondersteuning, therapeutische spelletjes op de tablet, enz.)

Mobiele zorg

In de mobiele (ambulante) zorg kunnen in de toekomst diverse diensten op afstand of via telediensten worden verleend. De cliënten van uw organisatie ontvangen verschillende onderdelen van de JAMES oplossing en kunnen zelfstandig op een tablet de inname van medicijnen bevestigen of vitale functies meten. Interne specialisten (gediplomeerde verpleegkundigen) worden automatisch door het JAMES-systeem geïnformeerd in geval van abnormale vitale functies en kunnen elk geval persoonlijk met de cliënt bespreken via een audio- of videogesprek.

Het standaardpakket van de JAMES-oplossing omvat bloeddruk-, bloedsuiker- en gewichtsmeting. Afhankelijk van de situatie kunnen nog meer sensoren worden geïntegreerd. Door de (gedeeltelijke) verschuiving van activiteiten naar de klant en de continue overdracht van actuele waarden naar het geïntegreerde Zorgcentrum kunnen dure reistijden worden bespaard en afwijkingen sneller worden opgespoord.

Regelmatige videogesprekken met de mensen die worden verpleegd, maken een hoger zorgritme mogelijk en ontlasten zo het personeel en de familieleden. Over het geheel genomen kunnen de kosten enorm worden verlaagd, kunnen familieleden en werknemers worden ondersteund en kunnen meer mensen worden verzorgd. Bovendien kunnen familieleden actief deelnemen aan het zorgproces via online diensten.

Intramurale zorg
& begeleid wonen

Inrichtingen voor intramurale zorg kunnen toekomstige bewoners thuis verzorgen voordat ze het verpleeghuis ingaan. Met de JAMES Emergency Call Care krijgen alleenwonende senioren de mogelijkheid om met één druk op de knop hulp in te roepen bij een val of een ander probleem. Overdag kan het verpleeghuis hulp bieden en 's nachts een 24/7 callcenter.

Naast veiligheid kan ook het gezondheidspakket van JAMES worden aangeboden, waarmee vooral chronisch zieken optimaal kunnen worden verzorgd of dat bij uitstek geschikt is voor preventieve maatregelen. Verder biedt JAMES concepten tegen sociaal isolement, die door een community manager via JAMES situationeel gestuurd kunnen worden. De JAMES chat-componenten, die de communicatie bevorderen, worden hier gebruikt. Alle genoemde oplossingen kunnen ook optimaal worden gebruikt in instellingen voor begeleid wonen.

24H ZORG &
MANTELZORG

De unieke combinatie van de MOCCA® software voor professionele verpleeg- en verzorgingsinstellingen en het JAMES® AAL-systeem maakt nu elektronische documentatie rechtstreeks bij de verzorgde persoon thuis mogelijk. Voor het eerst kunnen organisaties hun kwaliteitsbeheer verbeteren en mantelzorgers of 24-uurs zorgverleners beter ondersteunen. De synergie van de twee producten vergemakkelijkt niet alleen de communicatie, maar ook de uitwisseling van gegevens tussen de deelnemers. Het JAMES-tablet, dat gericht is op AAL, vormt de kern.

De AAL-tablet dient als holistisch communicatieknooppunt: in de eerste plaats voor de zorgontvanger, maar tegelijkertijd ook voor alle belangrijke belanghebbenden in het zorgproces. Professionele organisaties kunnen het zorgplan - inclusief instructies en videotutorials - rechtstreeks naar de JAMES-tablet voor zorgverleners, mantelzorgers en gezinsverzorgers sturen. Met behulp van de zorg-app op de tablet kunnen zorgverleners en mantelzorgers de geplande activiteiten bekijken en tijdig documenteren. De uitgevoerde diensten kunnen online worden bekeken door de zorgorganisatie, familieleden en financieringsinstanties. Bovendien wordt het werk ter plaatse ondersteund door slimme add-ons zoals de JAMES noodoproepwacht of metingen van vitale functies. JAMES wordt zo een digitale butler, niet alleen voor de verzorgde, maar ook voor de zorgverleners.

PORTALEN VOOR PROFESSIONALS

Voor het professionele gebruik van het JAMES platform biedt het webportaal uitgebreide mogelijkheden voor je organisatie. Het beheerdersportaal is het centrale instrument en bevat gebruikers, rollen, machtigingen en apparaatbeheer. Ook de aansluiting van systemen van derden, zoals callcenteroplossingen of externe databanken, wordt hier beheerd.

Admin Portaal

 • Gebruikersadministratie
 • Organisatiebeheer
 • Rol/rechtenbeheer
 • Apparaat- en SIM-beheer

Portaal voor callcenters

 • Alarmbehandeling
 • Positie vragen
 • Video- en spraakcommunicatie
 • Alarm geschiedenis

CareCenter portaal

 • Anamnese, diagnose
 • Overzicht van live vitale metingen
 • Opsporing van afwijkingen
 • Interventieprotocollen
 • Absentiebeheer
 • Opslag van documenten

Communautair portaal

 • Netwerken van ondersteunde personen
 • Vorming van belangengroepen
 • Kalender
 • Video- en spraakcommunicatie
© 2023 door ilogs healthcare GmbH