MEDEA

Het mobiele documentatiesysteem voor spoedartsen en paramedici

Sneller en efficiënter levens redden door kwaliteitsbeheer

In noodsituaties is tijd alles. De huidige reddingsoperaties worden nog steeds gekenmerkt door verschillende negatieve factoren, zoals ongestructureerde en (taal)sequentiële informatieoverdracht. Bovendien belemmeren zowel het gebrek aan basiskennis over de noodsituatie als het ontbreken van een geschikt instrument voor het afsluiten van onvolledige registratie en kwaliteitsborging de invoering van een efficiënter beheer van dienstreizen. Dit maakt het bijzonder moeilijk om de voorbereiding en behandeling van patiënten in het ziekenhuis te optimaliseren en de verplichting tot het bijhouden van dossiers te verwaarlozen.

MEDEA ondersteunt en versnelt de zorg voor spoedpatiënten voor spoedartsen en ziekenhuizen. Het innovatieve informatiesysteem optimaliseert de bidirectionele informatiestroom van digitaal beveiligde gegevens tussen de spoedarts en het doelziekenhuis en brengt zo een continue informatieketen op gang, die zich uitstrekt van het waarschuwen van het Rode Kruis tot het factureren van de zorgverzekeraar.

Gegevensverzameling direct op de plaats van de noodsituatie.

Alle medisch relevante gegevens worden rechtstreeks op de plaats van het incident via een laptop in het programma geregistreerd. Zo worden, naast de persoonlijke gegevens van de patiënt, ook de symptomen, de medicatie en alle aanvankelijke maatregelen nauwkeurig geregistreerd.
Daartoe is de noodarts uitgerust met een bijzonder robuuste laptop, die voor alle reddingsmissies wordt gebruikt. Het toestel kan zelfs in het water vallen zonder beschadigd te raken en is ook bestand tegen zware trillingen.

MEDEA - Kwaliteit die levens redt

  • De kennis van de spoedarts over de noodsituatie vergroten
  • Verhoging van de kwaliteit van de behandeling voor de patiënt (lagere vervolgkosten)
  • Invoering van kwaliteitszorg in de spoedeisende geneeskunde
  • Wettelijk verplichte registratie
  • Vermindering van latentietijden
  • Efficiënter gebruik van middelen
  • Het genereren van een gegevensverzameling die een kwalitatieve en kwantitatieve controle van het noodsysteem mogelijk maakt
  • Eventueel aanpasbaar aan het respectieve landenprotocol
© 2023 door ilogs healthcare GmbH