Medea redt levens met de hoogste kwaliteit

Noodarts Christine redt samen met MEDEA levens

Christine (37) is spoedarts en redt dagelijks levens. Zij weet dan ook dat tijd en efficiënt missiebeheer een belangrijke rol spelen in noodsituaties. Ondanks haar expertise worden sommige reddingsmissies gehinderd door tijdvertragende factoren zoals ongestructureerde informatieoverdracht - bijvoorbeeld naar het betreffende doelziekenhuis. Als gepassioneerd arts wil Christine dat haar patiënten allround zorg krijgen op het hoogste kwaliteitsniveau. Dit geldt niet alleen voor de behandeling van wonden, symptomen, enz., maar ook voor de organisatorische workflow (voorbereiding en behandeling van de patiënt in het ziekenhuis, protocolvereisten, enz. Sinds ze het nieuwe documentatiesysteem hebben ingevoerd. MEDEA heeftgeïmplementeerd, zijn het werk en het beheer aanzienlijk verbeterd.

MEDEA belooft de hoogste kwaliteit van het werk

MEDEAiseen mobiele documentatiesoftware en werd speciaal ontwikkeld voor spoedartsen en paramedici. Het systeem ondersteunt en versnelt zowel de reddingsoperatie als de daaropvolgende zorg in het ziekenhuis: door middel van de software wordt de bidirectionele informatiestroom van digitaal beveiligde gegevens tussen de noodarts en het doelziekenhuis geoptimaliseerd, waardoor een continue informatieketen op gang komt die zich uitstrekt van het waarschuwen van het Rode Kruis tot het factureren van de zorgverzekeraar.

Voortaan kan Christine alle medisch relevante gegevens snel en nauwkeurig op haar laptop/tablet registreren, direct op de plaats van de gebeurtenis. Naast de persoonlijke gegevens van de patiënt worden ook symptomen, medicatie en alle aanvankelijke maatregelen geregistreerd. MEDEA opendenieuwe mogelijkheden voor kwaliteitsbeheer voor Christine en haar paramedici. Het systeem bevalt haar zo goed dat zij het onmiddellijk heeft aanbevolen aan haar vrienden en collega's in Duitsland, vooral omdat de innovatieve software gemakkelijk kan worden aangepast aan het protocol van het desbetreffende land.© 2023 door ilogs healthcare GmbH