Digitale impulsen voor zorg & ondersteuning

Digitalisering als nieuwe motor van de zorgsector

Elke derde persoon van 65 jaar en ouder leeft alleen. Sinds het midden van de jaren tachtig is het aantal eengezins- en eenpersoonshuishoudens bijna verdubbeld - vooral ouderen wonen steeds vaker alleen. In 2020 werden volgens het Oostenrijkse bureau voor de statistiek bijna vier miljoen particuliere huishoudens geregistreerd - waarvan 1.506.000 alleenstaanden. De voortzetting van deze trend zal echter uiterlijk in 2030 een enorme impact hebben op de levenskwaliteit en de zorg voor ouderen.

Zoals uit de studie van Statistik Austria en vele andere onderzoeken blijkt, ondergaat onze samenleving demografische veranderingen. Dit zal de komende jaren een belangrijke verandering in de bevolkingsstructuur teweegbrengen. De pensionering van de babyboomgeneratie, de trend naar eenpersoonshuishoudens en de daling van het geboortecijfer zullen de situatie in de zorgsector aanzienlijk verslechteren. Zoals bekend kampt de zorgsector al jaren met een tekort aan gecertificeerde vakkrachten. Alleen al in 2030 wordt voor Oostenrijk een vraag van ongeveer 100.000 zorgverleners voorspeld. Deze raming betekent natuurlijk ook nieuwe carrièremogelijkheden in een veelzijdig vakgebied dat in beweging is. De toenemende digitalisering maakt werk in de verpleging en verzorging nog aantrekkelijker.

Succes met holistische zorgsystemen

Een andere oplossing om de dagelijkse zorglast te verlichten en de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren is de JAMES TabletJAMES, een speciale tablet die ouderen vermaakt door middel van seniorvriendelijke software en eenvoudige bediening. De tablet dient als holistisch communicatieknooppunt tussen professionele en thuiszorg. Het systeem brengt dus professionele zorgmiddelen bij de verzorgde thuis. Zorgorganisaties kunnen zorgverleners en mantelzorgers via het JAMES tablet een professioneel zorgplan inclusief instructies en video tutorials aanbieden. Zowel het plan als de inhoud zijn afgestemd op de behoeften van de verzorgde persoon. Bovendien kunnen zorgverleners en familieleden dagelijkse taken gemakkelijk documenteren via een checklist in de zorg-app van de tablet. Met de integratie van verdere functionaliteiten, zoals een familieportaal voor betere communicatie met familieleden, zal de tablet verder worden ontwikkeld tot een holistisch dienstenplatform.


Digitalisering creëert de toekomst

Zowel professionele zorginstellingen en mobiele zorgverleners als het grote terrein van de thuiszorg zijn nodig om een steeds hogere kwaliteit te leveren. Dit feit mag het beroep van verpleegkundige echter niet ontmoedigen. De zorgworkflow wordt steeds gemakkelijker met behulp van digitale hulpmiddelen en biedt professionals de kans om zich te concentreren op de essentie, de persoon voor wie wordt gezorgd, en tegelijkertijd te reageren op nieuwe uitdagingen.


Naar MOCCA


Aan JAMES

© 2023 door ilogs healthcare GmbH