Digitale impulsen voor zorg & ondersteuning

Digitalisering als nieuwe motor van de zorgsector

Een op de drie mensen van 65 jaar en ouder woont alleen. Sinds het midden van de jaren tachtig is het aantal eengezins- en eenpersoonshuishoudens bijna verdubbeld - vooral senioren wonen steeds vaker alleen. In 2020 werden volgens het Oostenrijkse bureau voor de statistiek bijna vier miljoen particuliere huishoudens geregistreerd - waarvan 1.506.000 alleenstaanden. De voortzetting van deze trend zal echter uiterlijk in 2030 een enorme impact hebben op de levenskwaliteit en de zorg voor ouderen.

Zoals de studie van Statistics Austria en vele andere onderzoeken aantonen, ondergaat onze samenleving demografische veranderingen. Dit zal de komende jaren een belangrijke verandering in de bevolkingsstructuur teweegbrengen. De pensionering van de babyboomgeneratie, de trend naar eenpersoonshuishoudens en de daling van het geboortecijfer verergeren de situatie in de zorgsector aanzienlijk. Het is bekend dat de verpleegsector al jaren te kampen heeft met een tekort aan gediplomeerde beroepsbeoefenaren. Alleen al in 2030 zal Oostenrijk naar verwachting ongeveer 100.000 verpleegkundigen nodig hebben. Natuurlijk betekent deze schatting ook nieuwe carrièremogelijkheden in een divers vakgebied dat beweegt. De toenemende digitalisering maakt werk in de verpleging en verzorging nog aantrekkelijker.

Succes met holistische zorgsystemen

Een andere oplossing om de last van de dagelijkse zorg te verlichten en de levenskwaliteit van senioren te verbeteren is de JAMES tableteen speciale tablet die ouderen vermaakt door middel van seniorvriendelijke software en eenvoudige bediening. De tablet dient als holistisch communicatieknooppunt tussen professionele en thuiszorg. Zo brengt het systeem professionele zorginstrumenten bij de zorgontvangers thuis. Zorgorganisaties kunnen zorgverleners en mantelzorgers via de JAMES-tablet een professioneel zorgplan sturen, inclusief instructies en videotutorials. Zowel het plan als de inhoud zijn afgestemd op de behoeften van de verzorgde persoon. Bovendien kunnen zorgverleners en familieleden dagelijkse taken gemakkelijk documenteren via een checklist in de zorg-app van de tablet. Met de integratie van verdere functionaliteiten, zoals een familieportaal voor betere communicatie met familieleden, zal de tablet verder worden ontwikkeld tot een holistisch dienstenplatform.


Digitalisering creëert de toekomst

Er wordt steeds meer kwaliteit gevraagd van zowel professionele zorginstellingen en mobiele zorgverleners, als van het grote terrein van de thuiszorg. Dit feit mag het beroep van verpleegkundige echter niet ontmoedigen. De zorgworkflow wordt steeds gemakkelijker met behulp van digitale hulpmiddelen en biedt professionals de kans om zich te concentreren op de essentie, de persoon voor wie wordt gezorgd, en tegelijkertijd in te spelen op nieuwe uitdagingen.


Naar MOCCA


Ga naar JAMES

© 2023 door ilogs healthcare GmbH