Over ilogs

De Oostenrijkse e-Health expert.

ilogs gezondheidszorg

De demografische verandering is een voortdurende uitdaging voor onze samenleving. De huidige sociale structuur (van Europa) wordt gekenmerkt door dalende geboortecijfers en vergrijzende bevolkingsgroepen. Deze omwenteling vereist innovatieve oplossingen om het leven van het steeds ouder wordende deel van de bevolking gemakkelijker, maar vooral veiliger te maken. Veel van de zorg en ondersteuning vindt al thuis plaats en dat is ook de focus van JAMES.

Met een focus op VEILIGHEID, GEZONDHEID en GEMEENSCHAP biedt JAMESeen verscheidenheid aan diensten voor senioren en hun omgeving in overeenstemming met individuele levenssituaties. Met zijn perfect op senioren afgestemde producten ondersteunt JAMES alduizenden ouderen wereldwijd. Het slimme hulpsysteem maakt deel uit van het steeds belangrijker wordende gebied vanActief begeleid wonenof kortweg AAL. AAL-systemen kunnen zorgen voor een betere levenskwaliteit op oudere leeftijd met behulp van innovatieve technologieën en diensten.


Het IT-genie achter MOCCA, JAMES & Co.

De IT-expert biedt hoogwaardige software en diensten die gericht zijn op de digitalisering van de zorg en ondersteuning buiten het ziekenhuis. Als marktleider op het gebied van mobiele sociale dienstverlening levertilogs healthcare ook diensten aan bejaardentehuizen, verpleeghuizen en instellingen voor begeleid wonen.

Het idee voor JAMES TeleCare begon in 2019 met de missie om ouderen te laten genieten van meer autonomie en veiligheid in hun dagelijks leven. ilogs healthcare doet echter al sinds 2012 meer onderzoek op het gebied van AAL en wisselt hierover actief uit met gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Met steun van het Oostenrijkse Agentschap ter bevordering van onderzoek (FFG) werden nieuwe technologieën en diensten getest en naar de markt gebracht in het kader van diverse nationale en internationale O&O-projecten.

Vandaag opereert ilogsinternationaal en vestigt het zich steeds meer als een erkende specialist op het gebied van e-gezondheid in Europa.

Het bedrijf is particulier eigendom.

Geschiedenis van het bedrijf


2005

Stichting & begin


2005
2008

Uitbreiding in div. EU-landen


2008
2009

Nieuwe partners

Start van het strategisch partnerschap met het bedrijf RECOM GmbH.


2009
2012

MOCCA in Luxemburg

Uitrol van MOCCA inLuxemburg.


2012
2014

Begin van de onderzoeksactiviteiten

Start van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de Active & Assisted Living omgeving.


2014
2015

MOCCA in Tirol

Start van de uitrol van MOCCA Mobile in Tirol.


2015
2017

Eerste grote klant van JAMES uit de VS

Oprichting van ilogs healthcare GmbH voor internationale verkoop.


2017
2018

Projecten & uitbreidingen


2018
2019

JAMES op weg naar succes


2019
2020

Slimme innovaties

  • In de context van de COVID-pandemie wint JAMES-videotelefonie voor ouderen enorm aan populariteit.
  • Het JAMES noodhorloge wordt getest in combinatie met een oximeter om de zuurstofsaturatie te meten.
  • De JAMES online shop in december 2020 met succes wordt gelanceerd.
  • Uitrol van MOCCA voor24-uurs zorg.


2020
2021

Zorg voor zorg

ilogsisneemt deel aan het nieuwe EU-onderzoeksproject Care about Care. Het doel: de zorg beter ondersteunen dankzij digitale helpers.


2021

© 2023 door ilogs healthcare GmbH